Euroopan komission ehdotus mitta- ja massadirektiivin uudistamisesta jättää jäsenmaille vapauden päättää itse kansallisen liikenteen mitoista ja massoista. Suomen ja Ruotsin väliseen liikenteeseen ehdotus sen sijaan uhkaa tuoda perusteettomia rajoituksia.

Euroopan komission työlistalla on kuljetuskaluston mitoitusta sääntelevän direktiivin uudistaminen. Uusi ehdotus jättää jäsenvaltioille vapauden säätää kansallisen liikenteen mitoista ja massoista, eikä komissio olekaan ehdotuksessaan rajoittamassa Suomen oikeutta hyödyntää suurempia yhdistelmiä kansallisessa liikenteessä.

Kansainvälisen, eli rajat ylittävän liikenteen osalta komissiolla on kuitenkin aikomus yhdenmukaistaa kalustoa. Tämä tarkoittaisi Keski-Euroopassa mahdollisuutta ottaa laajemmin käyttöön nykyistä suurempia, esimerkiksi 25,25 metrin pituisia yhdistelmiä. Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä näitä on käytetty jo pitkään, mutta yhdenmukaistamisen myötä Suomen ja Ruotsin väliseen liikenteeseen saattaa tulla ratkaisuja, jotka heikentävät tehokkuutta ja hyväksi havaittuja ratkaisuja. Komission ehdottama direktiivi rajaisi esimerkiksi korkeuden 4,0 metriin, kun nyt suurin sallittu korkeus maiden välillä on ollut 4,4 metriä. Tämän lisäksi myös ajoneuvoyhdistelmissä käytettävän varsinaisen perävaunun pituutta sekä eräitä telimassoja tultaisiin rajoittamaan ehdotuksen toteutuessa sellaisenaan.

SKAL ry painottaakin, ettei kelloja saisi kääntää uusien asetusten myötä taaksepäin. ”Suomi ja Ruotsi ovat vuosikymmeniä kehittäneet maantieliikenteen säädöksiä siten, että ne vastaavat pohjolan olosuhteisiin mahdollistaen tehokkaat, turvalliset ja ympäristöystävälliset kuljetukset. Kautta aikojen näitä parhaita käytäntöjä on voitu hyödyntää myös maiden välisessä liikenteessä vailla hallinnollista taakka. EU-sääntelyllä ei tule edistää sellaista harmonisointia, mikä estäisi pohjoisen hyvien käytäntöjen jatkumisen. Pitkien yhdistelmien salliminen keskiseen Eurooppaan ei voi johtaa kellojen kääntämiseen taaksepäin siellä, jotka ovat olleet kehityksessä muita edellä”, yhdistys linjaa. SKAL:n mukaan Suomen tulee kaikin keinoin vaikuttaa EU-tasolla siihen, että Suomen ja Ruotsin välisen liikenteen erityispiirteet otetaan huomioon direktiivin lopullisessa sisällössä siten, että nyt käytössä olevaa kalustoa ei miltään osin jouduta pienentämään.