Volvo Trucks lanseeraa nyt uuden, vahvemman kaasukäyttöisen kuorma-auton, joka voi käyttää nesteytettyä biokaasua. Uusi kuorma-auto pystyy suorittamaan entistä vaativampia pitkän matkan kuljetustehtäviä, samalla vähentäen CO2-päästöjä.

Viisi vuotta sitten Volvo Trucks lanseerasi kuorma-autonsa, jotka voivat käyttää nesteytettyä biokaasua, jota usein kutsutaan LBG:ksi. Kyseessä on uusiutuva polttoaine, jota voidaan valmistaa monentyyppisestä orgaanisesta jätteestä, kuten ruokajätteestä. Polttoaine voi vähentää kuljetuskaluston CO2-päästöjä jopa 100 %.

”Biokaasu täydentää erinomaisesti sähköisiä kuljetuksia, sillä se auttaa kuljetusyrityksiä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa ja pyrkimään kohti ilmastoneutraaleja kuljetuksia”, sanoo Daniel Bergstrand, Volvo Trucksin kaasukäyttöisten kuorma-autojen tuotepäällikkö.

Kaasukäyttöiset kuorma-autot, Volvo FH ja FM, saavat uuden 500 hevosvoiman tehotason aiempien 420 ja 460 hv:n moottoreiden rinnalle. Kaasumoottorit saavat myös merkittäviä teknisiä päivityksiä, jotka tekevät niistä Volvon mukaan jopa 4 % polttoainetehokkaampia, mikä yhdessä uuden 10 % suuremman kaasusäiliön kanssa lisää toimintamatkaa.

”Tehokkaiden kaasukäyttöisten kuorma-autojemme suorituskyky on verrattavissa dieselautoihin. Tankkaus on lähes yhtä nopeaa kuin dieselautoissa, ja kasvava yli 600 polttoaineaseman verkosto sekä LBG:lle että LNG:lle Euroopassa tekee niistä ihanteellisia pitkän matkan kuljetuksiin”, Daniel Bergstrand kertoo.

Täydentynyt kaasukäyttöisten kuorma-autojen mallisto sopii Volvo Trucksin mukaan hyvin sen kolmen polun strategiseen suunnitelmaan nollapäästöjen saavuttamiseksi: akkusähkökuorma-autot, polttokennosähkökuorma-autot ja polttomoottorit, jotka käyttävät uusiutuvia polttoaineita, kuten biokaasua, HVO:ta tai jopa vihreää vetyä.

”Tarvitaan useita teknisiä ratkaisuja, koska energia- ja polttoaineinfrastruktuurin saatavuus vaihtelee suuresti maittain ja alueittain ja myös siksi, että kuljetuksiin liittyvät vaatimukset voivat vaihdella”, Daniel Bergstrand sanoo.

Suuret suunnitelmat fossiilisen LNG:n korvaamisesta LBG:llä Euroopassa

LBG:n tuotannon Euroopassa odotetaan lisääntyvän nopeasti siirtyäkseen pois fossiilisen LNG:n käytöstä. EU-komissio on esittänyt REPower EU -nimisen suunnitelman, jossa painopiste on kotimaisen tuotantokapasiteetin lisäämisessä erityyppisille energiamuodoille. Suunnitelmana on lisätä vuotuista biokaasun tuotantoa kymmenen kertaa vuoteen 2030 mennessä ja ala on jo aloittanut nopean kasvun. Myös Euroopan ulkopuolella biokaasupotentiaali herättää kiinnostusta.

Tietoa Volvon kaasukäyttöisistä kuorma-autoista:

 • Tuotemallit: Volvo FH, FM ja FMX
 • Tehot: 420, 460 ja 500 hv
 • Polttoaine: LBG (nesteytetty biokaasu) tai LNG. Pieni määrä dieseliä tai HVO:ta käytetään kaasun sytyttämiseen.
 • Toimintamatka: jopa 1000 km
 • Moottoritekniikka: Dieselmoottorin korkeaa hyötysuhdetta hyödyntämällä saavutetaan sama ajettavuus kuin dieselkuorma-autossa, mikä mahdollistaa ajamisen suurilla kuormilla ja pitkillä matkoilla
 • Uudet kaasukäyttöiset moottorit ovat jopa 4 % polttoainetehokkaampia kuin aiemmat moottoriversiot
 • Kaasumoottorit on päivitetty kokonaan ja tehokkuutta lisäävät uudet ruiskutussuuttimet ja alhaisempaa kitkaa aiheuttavat männät sekä uusi turbo, säädettävä öljypumppu ja kampikammion tuuletus, joka käsittelee suodattamatonta öljyä

Tietoa nesteytetystä kaasusta:

 • LBG (tunnetaan myös nimellä Bio-LNG) on uusiutuva polttoaine, joka on nestemäistä biokaasua (biometaani). Mistä tahansa orgaanisesta jätteestä voidaan tuottaa biokaasua, esimerkiksi puhdistamoiden lietteestä, ruokajätteistä, lannasta ja muista jäännöstuotteista.
 • LNG (Liquiified Natural Gas) on fossiilinen kaasu (metaani), jota saadaan maanalaisista tai merenalaisista varastoista
 • Biokaasun nesteytysprosessi on sama kuin LNG:n; kaasu jäähdytetään -162 asteeseen. Polttoaine vie tällöin huomattavasti vähemmän tilaa, mikä mahdollistaa paljon suuremman energiamäärän tuomisen kuorma-autoon, mikä taas lisää toimintamatkaa merkittävästi.
 • EU:n komission tavoite (REPower EU) on nostaa vuotuinen biokaasun tuotanto kymmenkertaiseksi 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä. Yli 78 LBG-laitosta on jo vahvistettu valmistuvan Euroopassa vuoteen 2024 mennessä. Saksan ja Italian sekä Alankomaiden odotetaan olevan johtavia LBG-maita tulevina vuosina.