Volvo Trucksille vuosi 2021 oli erittäin vahvan kasvun aikaa. Kokonaismarkkina Suomessa yli 16 tonnin painoluokassa kasvoi 3,9 % ja Volvon kasvu vuoden takaiseen oli peräti 22,1 %. 

”Yleisesti alalla seuratussa raskaiden kuorma-autojen yli 16 tonnin painoluokassa Volvon osuus oli 37,2 % ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna toimitetuissa autoissa oli 161 kappaletta”, kertoo Volvo Finlandin myyntijohtaja Reino Manninen.

Volvo oli Suomen markkinajohtaja kuorma-autoissa yli 10-, 16- ja 28 tonnisten autojen painoluokissa. Kuljetusalakohtaisesti Volvo menestyi myös erinomaisesti ja oli markkinajohtaja puu-, maansiirto-, kaukoliikenne-, rekkaveturi-, vaihtolava- ja nosturiautoissa. 

Volvo Trucks Finlandin mukaan tämä menestys perustuu pitkäaikaiseen ja systemaattiseen työhön asiakkaiden liiketoiminnan tukemiseksi.

”Myös vuonna 2021 Volvon tuotetarjonta ja palvelut ovat kehittyneet ja markkinoille on tuotu uutta niin palveluiden kuin tuotteidenkin puolella. Näiden uudistusten avulla Volvon asiakkaat ovat päässet käytännössä toteamaan entisestään parantuneen polttoainetehokkuuden ja uuden Volvo-malliston kaikki edut, jotka helpottavat kuljettajan työtä ja auttavat asiakkaitamme menestymään entistä paremmin”, Manninen sanoo.

Volvolta kerrotaan, että päättyneen vuoden aikana esiintyi ajoittain haasteita tehtaiden tuotannossa. Siitä huolimatta Volvo kokee onnistuneensa omien sanojensa mukaan erinomaisesti asiakastoimituksissa Suomessa.

”Avoin, rehellinen ja oikea-aikainen tiedottaminen tuotannon tilanteesta kaikille osapuolille auttoi Volvoa menestymään. Tiivis yhteistyö päällirakentajien kanssa, tuotannon suunnittelu yhteistuumin ja pikainen reagointi poikkeamiin auttoi Volvoa hoitamaan asiakastoimitukset suunnitellusti ja oikea-aikaisesti. Myös laaja valikoima Volvon Rent-autoja on auttanut pitämään asiakkaiden pyörät pyörimässä”, Reino Manninen summaa.

Vaikka nykyisessä saavutuksessa on mukava paistatella, Volvo Trucks tähyää myös eteenpäin. Yritys linjaa tavoitteekseen vähentää CO2-päästöjä tuotannossa olevien ja myytyjen autojen osalta vuoteen 2030 mennessä 50 % verrattuna vuoden 2019 tasoon. Vuoteen 2040 mennessä tavoite on 100 %. 

”Volvon dieselmoottoreita on edelleen kehitetty ja niiden polttoainetalous on kehittynyt huimasti. Me pystymme myös jo nyt toimittamaan laajan valikoiman kaasu- ja sähkökäyttöisiä kuorma-autoja moniin eri kuljetustehtäviin”, Manninen päättää.