Kaikki alkoi vuonna 1872, kun Gottfried Schenker,  Schenker & Co. -yhtiön perustaja tarjosi ensimmäiset konsolidoidut rautatiekuljetukset Pariisista Wieniin. Puolentoista vuosisadan ajan DB Schenkerin työntekijät  ovat auttaneet asiakkaitaan toimittamaan tavaroitaan kaikkialle maailmassa. Suomessa DB Schenkerin juuret ulottuvat vuosiin 1930 ja 1960. Vuonna 1930 sai alkunsa Kiitolinjan eli kotimaan tavaraliikenteen kulmakiven historia ja vuonna 1960 perustettiin kansainvälisiin kuljetuksiin Oy Polar-Express Ab. 

Gottfried Schenker perusti DB Schenkerin Wienissä Itävallassa 1. päivänä heinäkuuta 1872. Hänen ajatuksensa yksittäisten lähetysten kokoamisesta isommiksi kuljetuseriksi oli aikanaan alan täysin muuttanut innovaatio. Tämän perinnön pohjalta DB Schenker on laajentunut joka puolelle maapalloa ja kaikkiin kuljetusmuotoihin. Toimitusketjujen hallinnan pitkä ja perusteellinen kokemus on tehnyt 150 vuodessa saksalaisesta yrityksestä yhden maailman johtavista logistiikkapalveluiden tarjoajista.

DB Schenkerin toimnnan juuret Suomessa 1960-luvulta tähän päivään

1960-luvulla tavaraliikenne kasvoi Suomessa voimakkaasti, lisäten kuljetuslinjojen ja liikennöitsijöiden määrää. Autoja lähti Suomesta yhä enemmän myös Eurooppaan. Vuonna 1960 Suomen Huolintaliikkeiden liitto ja 29 suomalaista huolintaliikettä perustivat Oy Polar-Express Ab:n hoitamaan kansainvälisiä maantiekuljetuksia.

Polar-Express keskittyi Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan sekä Englannin välisiin kuljetuksiin. Samana vuonna solmivat yhteistyösopimuksen kotimaan tavaralinjaliikennettä harjoittava Kiitolinja Oy ja ulkomaan liikennettä harjoittava Finnexpress Oy. Vuonna 1956 perustettu Finnexpress Oy oli jo tuolloin johtava yritys Suomen ja Ruotsin välisissä autokuljetuksissa.

1970-luvulla aloitettiin aikataulutettu linjaliikenne koti- ja ulkomaanliikenteessä. Venäjän ja Suomen välinen kauppa kasvoi työllistäen kuljetusyrityksiä. Terminaaleihin ja uusiin kalustoon investoitiin. Kuljetusyritykset rakennuttavit myös maaliikennekeskuksia, jotta kasvava tavaravirtaa pystyttäisiin hoitamaan, huolitsemaan sekä kuljettamaan tehokkaasti.

1980-luvulla ulkomaankaupan vienti- ja tuontinäkymät olivat hyvät. Kuljetusyritykset erikoistuivat ja niissä alettiin tiedostaa tehokkuuden ja volyymien edut. Vuosikymmenen loppu on kuljetusalalla suurten muutosten aikaa. Perheyrityksiä myydään suuriin konserniyrityksiin. Vuonna 1986 kehitysyhtiö Spontel Oy:n omistama Speditor Oy ostaa Polar-Expressin. Myös ulkomaisissa alan yrityksissa tapahtuu yrityskauppoja sekä fuusioita. Vuonna 1987 ruotsalainen kuljetusyritys Bilspedition AB siirtää Bilspedition International AB:n toiminnot AB Scanspedille sekä ostaa 49 % Suomen Kaukokiito Oy:n kansainvälisen liikenteen liiketoiminnasta. Se eriytetään omaksi yhtiökseen Autotransit Oy:ksi.
Vuonna 1988 Speditor hankkii Kuljetusliike V. Saari Oy:n koko osakekannan. Tällöin sille siirtyy myös enemmistö Kiitolinjasta ja Finnexpressistä. Speditoriin yhdistetään myös vuonna 1970 perustettu pakettikuljetuksiin erikoistunut Kuljetusliike P. Lumiaho. Yrityksen nimeksi tulee Cargo Express Oy. Samana vuonna Bilspedition ostaa osake-enemmistön Autotransit Oy:stä. Yrityksen nimi muutetaan Scansped Oy:ksi.

1990-luvun alussa ulkomaisia kuljetusyrityksiä alkaa tulla Suomen kuljetusmarkkinoille runsaasti. Suomalaisia kuljetusyrityksiä siirtyy ulkomaisten omistukseen. Kuljetus- ja huolinta-alan yritysten kansainvälistyminen ja keskittyminen on alkanut. Vuonna 1990 Bilspeditionin omistama Scansped Group AB ja Speditor sopivat yhteistyöstä, minkä seurauksena Scansped Oy ja Finnexpress Oy, Oy Polar-Express Ab sekä T.I.E. International Transport Ltd yhdistetään yhdeksi yhtiöksi, jonka nimeksi tulee Scansped Oy. Loppuvuodesta Bilspedition, sittemmin BTL, ostaa koko Speditorin osakekannan. Speditoriin kuuluva Merihuolto Oy liitetään konserniin kuuluvaan Wilson Groupiin. Yrityksen nimeksi tulee Wilson Finland Oy.

Vuonna 1996 Suomen BTL-yhtiöiden määrä kasvaa, kun Bilspedition ostaa Finnlines-konsernilta Oy Huolintakeskus Ab:n. Kaupan myötä Finnlines-konsernista tulee BTL:n suurin osakkeenomistaja. Emokonserni muuttaa nimensä Bilspedition Transport & Logistics (BTL) AB:ksi, joka kuvastaa selkeästi sen ydinliiketoimintoja.

Marraskuussa 1997 BTL/Scansped ja saksalaisen Stinnes AG:n omistama Schenker Eurocargo aloittavat mittavan yhteistyön Euroopan kuljetus- ja logistiikka-alalla. Vuonna 1998 Stinnes ostaa Finnlines Ab:n osuuden BTL:stä. Schenkerin ja BTL:n maakuljetustoiminnot yhdistetään ja niistä muodostetaan suuri, 30 Euroopan maata käsittävä kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoava verkko. Scansped Oy:n uudeksi nimeksi tulee Schenker-BTL Oy. Vuonna 1999 Stinnes hankkii osake-enemmistön BTL:stä ja myy Wilsonin eli BTL:n lento- ja merirahtitoiminnot.

2000-luku ei ala muutoksitta. Vuonna 2001 Huolintakeskuksen koko liiketoiminta myydään John Nurminen -konsernille. Vuoden mittaan eri maiden Schenker-BTL-yhtiöiden nimet muutetaan Schenkeriksi, jolloin Suomessa Schenker-BTL Oy:stä tulee Schenker Oy. 

Vuosikymmenen alkuvuosina Suomen Schenker-yhtiöissä yhdistetään toimintoja. Kansainvälisiä lento-, meri- ja näyttelypalveluita hoitava Schenker International AB Filial i Finland yhdistetään Schenker Oy:hyn; Kiitojakelu Oy:stä, Cargo Express Oy:stä ja Pakettilinjasta muodostetaan Schenker Express Oy ja Kiitoliikenne Saari Oy:n nimi muutetaan Schenker Cargo Oy:ksi.

Vuoden 2008 alussa otetaan maailmanlaajuisesti käyttöön nimi DB Schenker, jossa konkretisoituu Schenker-yhtiöiden rooli saksalaisen Deutsche Bahn -konsernin kuljetus- ja logistiikkadivisioonana. 

Kotimaassa konserni laajenee kotijakelupalveluihin JOT Logistiikka Oy:n ostolla. Palvelurakennetta selkeytetään edelleen keskittämällä kotimaan palvelutuotantoa yhteen yhtiöön: Schenker Express Oy:n pakettiliiketoiminta siirretään Schenker Cargo Oy:hyn.

2010-luvun alkaessa organisaatiorakennetta selkeytetään entisestään, kun JOT Logistiikka Oy sulautetaan Schenker Cargo Oy:hyn. Nyt kaikki kotimaan kuljetuspalvelut voidaan tarjota yhden yhtiön kautta. Toimintoja selkeytetään myös transitovarastoinnin osalta siirtämällä Schenker Oy:n transitoliiketoiminta Schenker Cargo Oy:n vastuulle. Heinäkuussa 2010 Hangartner Oy:n liiketoiminta siirretään Schenker Oy:lle, millä vahvistetaan ja selkeytetään Euroopan maakuljetusten tarjontaa. Hangartnerin intermodaalikuljetukset jatkuvat Schenker Oy:ssä omana tuotteenaan nimellä DB SCHENKER hangartner. 

Vuosikymmen alkaa myös pääkaupunkiseudun uusien toimitilojen investointisuunnitelmilla: Vantaan Viinikkalaan päätetään rakentaa uusi maaliikennekeskus, johon siirretään Helsingin Metsälän toiminnot ja Nurmijärven Ilvesvuoreen rakennetaan uusi logistiikkakeskus. Rakennushankkeet saavat projektinimen Relocation 2015.

Maaliskuussa 2012 Oy Schenker East Ab ostaa Suomen Kiitoautot Oy:n, joka tuottaa Kiitolinja-palveluita Itä-Suomessa ja Kainuussa. Näin pitkäaikaisesta Kiitolinja-ketjukumppanista tulee osa Suomen DB Schenkeriä, jossa se tuottaa Kiitolinja-palveluita Schenker Cargo Oy:n rinnalla.

Relocation 2015 -hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu syyskuussa 2012, kun Nurmijärven Ilvesvuoressa avataan uusi 25 000 neliömetrin logistiikkakeskus. Ilvesvuoren logistiikkakeskus täyttää TAPA A ja ATEX-vaatimukset sekä Tukesin kemikaalituotteiden varastoinnin vaatimukset.

Keväällä 2013 aletaan Vantaan Viinikkalaan rakentaa uutta maaliikennekeskusta, jossa yhdistetään saman katon alle kaikki Helsingin Metsälässä sijaitsevat maa-, lento- ja merikuljetusten terminaalitoiminnot. Viinikkalan 15 hehtaarin tontille rakennetaan yli 52 000 neliömetriä terminaali- ja toimistotiloja. 

Toukokuun 1. päivänä 2014 Suomen DB Schenker -yritykset Schenker Cargo Oy ja Suomen Kiitoautot Oy sulautuvat Schenker Oy:hyn. Fuusion myötä kaikki DB Schenkerin kuljetus- ja logistiikkapalvelut tarjotaan yhden yrityksen kautta. Kiitolinja säilyy edelleen kotimaan tavaralinjaliikenteen tuotenimenä.

Kesä-heinäkuussa 2015 otetaan käyttöön Vantaan Viinikkalassa uudet terminaali- ja pääkonttoritilat. Vanhat Helsingin Metsälässä sijainneet terminaalit puretaan asutuksen tieltä.

Kesäkuun 1. päivänä 2016 Suomen DB Schenker yhtenäistää kotimaan Kiitolinja-kuljetuspalvelut ja kansainvälisen liikenteen kuljetuspalvelut DB Schenker -tuotteiksi. Tässä yhteydessä Kiitolinja jää tuotenimenä historiaan. Vähälä Yhtiöt jatkaa itsenäisenä partnerina DB Schenkerin kotimaan kuljetuspalveluiden tuottajana Keski- ja Pohjois-Suomessa. DB Schenkerin isot rakennusinvestoinnit jatkuvat Suomessa, kun joulukuussa 2016 avataan Vaasan uusi terminaali.

Vuonna 2017 Suomen yhtiörakennetta yksinkertaistetaan edelleen: Suomen konsernin emoyhtiö Oy Schenker East Ab sulautuu Schenker Oy:hyn 31.10.2017.

Terminaalihankkeet etenevät, kun helmikuussa 2018 avataan uusi terminaali Porissa. Samaan aikaan on käynnissä Turun alueterminaalin suunnittelutyö.

2020-luku

Vuosikymmen vaihtuu globaalin koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kesällä 2020 otetaan käyttöön Liedossa uusi Turun alueen terminaali ja vanhat terminaalialueet Turun satamassa vapautuvat uudisrakentamiselle.  Samalla on jo alkanut Tampereen uuden alueterminaalin rakennushanke.

Lokakuun 14. päivänä 2021 DB Schenker ostaa pitkäaikaisen ketjukumppaninsa Vähälä Yhtiöt ja Vähälä Logistics Oy:stä tulee Schenker Oy:n tytäryhtiö. Näin DB Schenkerin kotimaan verkosto laajenee koko Suomeen.

Edellinen artikkeliKouvolan rautatie- ja maantieterminaalista rakennettu 80%
Seuraava artikkeliVolvo oli Suomen kuorma-autojen markkinajohtaja kaikissa painoluokissa