EU:ssa on työn alla tieturvallisuuspaketti, jonka sisällöstä ensimmäisenä on muotoutumassa uusi ajokorttidirektiivi. Myöhemmin vuorossa ovat myös ajokieltodirektiivi sekä liikennerikkomusten tietojen vaihtoa koskeva CBE-direktiivi.

EU:ssa parhaillaan vireillä oleva niin sanottu tieturvallisuuspaketti otti loppuvuonna 2023 askeleen eteenpäin, kun pakettiin lukeutuvan uuden ajokorttidirektiivin käsittely jatkui direktiivin yleisnäkemyksen hyväksynnällä ministerineuvostossa. Tieturvallisuuspaketti käsittää ajokorttiasian rinnalla myös ajokieltodirektiivin sekä liikennerikkomusten tietojen vaihtoa koskevan CBE-direktiivin, mutta näiden kahden direktiivin säätäminen etenee myöhemmässä aikataulussa kuin ajokorttidirektiivi.

Tulevan uuden ajokorttidirektiivin yksityiskohdat tarkentuvat päätöksentekoprosessin edetessä, mutta selvää on, että se tulee koskemaan myös kuljetusalaa – osin suorilla ja osin epäsuorilla vaikutuksillaan.

Uudistuvan ajokorttidirektiivin tuomat muutokset ottavat uudet kuljettajat huomaansa heti autoilutaipaleen ensimetreistä lähtien. Suomessakin muutama vuosi sitten esillä ollut ajatus nopeusrajoitetuista autoista olisi nousemassa nyt pintaan EU-tasolla. Suunnitelmissa oleva B1-ajokorttiluokka sallisi 16–20-vuotiaille nopeusrajoitetut autot, jotka olisivat kokonaismassaltaan maksimissaan 2 500-kiloisia ja niiden huippunopeus olisi rajoitettu lukemaan 45 km/h.

Myös B- ja C-luokan ajoneuvojen ohjaimiin avautuisi tie entistä aiemmin. Ehdotuksen mukaan nuoret voisivat suorittaa ajokokeen henkilö- ja kuorma-autoilla jo 17-vuotiaana. Esillä on kuitenkin ollut myös AD- eli apukuljettajamalli, jossa 17-vuotias B-kortillinen nuori ajaisi vähintään 24-vuotiaan apukuljettajan kanssa siihen saakka, kunnes täyttäisi 18 vuotta. Apukuskin ikärajan lisäksi hänellä pitäisi olla ollut ajoneuvoa vastaavan luokan ajokortti vähintään viisi vuotta eikä tuolta ajankohdalta saisi olla ajokieltoja. Apukuljettajalta vaadittaisiin apukuljetustilanteissa ymmärrettävästi myös päihteettömyyttä. Huomionarvoista on, että tämä apukuljettajamalli voisi olla käytettävissä myös C1- ja C-luokan kuorma-autojen kanssa.

Aloitteleville kuljettajille asetettaisiin mahdollisesti myös kahden vuoden koeaika, jolloin esimerkiksi rattijuopumuksesta aiheutuisi tiukempia seurauksia. Kun ajokorttia päivittäisi uuteen luokkaan, ei tällöin kuitenkaan olisi tiedossa uutta koeaikaa. 

Kun kaksi vuotta ajokortin saamisesta olisi kulunut, niin tällöin B-luokan kuljettajalla olisi oikeus ajaa alle 4 250 kilon painoisia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivia autoja, Traficomin mukaan käytännössä sähkö- tai vetykäyttöisiä ajoneuvoja. Tässä kohtaa on vielä epäselvää avaisiko tämä oven myös kevyemmän luokan sähköisten kuorma-autojen ohjaimiin B-ajokortilla.

Helpotusta raskaammankin kaluston rattiin pääsylle olisi luvassa, sillä kaavailussa on, että E-luokat voisi suorittaa suoraan B-ajo-oikeuden jälkeen. Käytännössä tämä merkitsisi, että enää ei olisi välttämätöntä suorittaa ensin C-luokan kuorma-autokorttia ja vasta sen jälkeen CE-yhdistelmäkorttia, vaan korttiluokan voisi yhdellä kuljettajatutkinnolla nostaa suoraan B-kortista CE-korttiin.

Yleisesti kuljettajantutkinto tulisi sisältämään uusia aiheita muun muassa liikenteen automaatiosta, kuljettajaa avustavista järjestelmistä sekä kevyen liikenteen huomioimisesta. Kevyempään autokalustoon liittyen voi nostaa esille ajokorteissa olleen ehdon automaattivaihteistosta, jos ajotutkinnon on suorittanut automaattiautolla. Ehdotuksen mukaan ehtoa automaattivaihteistosta ei enää merkittäisi ajokorttiin, jos hakija suorittaa ennakkokaavailujen mukaan seitsemän tunnin koulutuksen manuaalivaihteisella ajoneuvolla tai mahdollisesti simulaattorilla.

Edellä kerrotut ajokorttidirektiivin sisällöt eivät, kuten todettua, ole vielä lopullisia, vaan vasta ehdotuksia. Seuraavaksi ovat luvassa Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvottelut, joiden odotetaan alkavan näillä näkymin alkuvuodesta. Työ kuitenkin keskeytyy maaliskuussa, koska kesäkuussa ovat edessä europarlamenttivaalit. 

Traficom arvioikin, että sovun syntymisen jälkeen kuluu vielä noin 6–9 kuukautta ennen kuin ajokorttidirektiivi julkaistaan. Tämän jälkeen EU:n jäsenmaiden on tuotava direktiivi kansalliseen lainsäädäntöönsä neljän vuoden kuluessa. Näin ollen uusi ajokorttidirektiivi tulisi näillä näkymin voimaan vasta vuosikymmenen taitteessa.