Traficom antoi 21.12.2020 määräyksen kuormakoreista ja kuormanvarmistamisesta. Määräys tuli voimaan 1.4.2021. Määräyksen antamisen jälkeen siinä havaittiin kuitenkin epäjohdonmukaisuutta termien osalta raakapuun varmistuksessa sekä virhe muuhun lainsäädäntöön nähden kuormansidontavälineiden CE-merkintävaatimuksessa. 

Korjauksella selkeytetään määräyksessä käytettäviä termejä yhdenmukaiseksi eri kohdissa. Raakapuukuorman varmistamiseen liittyvissäkohdissa 6.4 ja 8.2 ja kuormansidontapeitteisiin liittyvässä kohdassa 8.5 on käytetty vanhaa termiä nimellislujuus. Määräyksen kohdassa 1.2 on määritelty nykyisin käytettävä termi LC-arvo. Raakapuun varmistamista ja varmistusvälineitä koskeviin kohtiin muutetaan sama termi kuin muualla määräyksessä eli kolmessa kohtaa korvataan nimellislujuus sana LC-arvolla.

Määräyksen kohdassa 8.4 on edellytetty kuormansidontavälineiltä SFS-EN-12195:2010 mukaisten merkintöjen lisäksi CE-merkintää. Kuormansidontaliinat eivät kuulu CE-merkinnän piiriin, joten vaatimus poistetaan. 

Määräyksen siirtymäsäännöissä korjataan kappaletavarakorien käyttöön liittyvä epäjohdonmukaisuus. Kuormanvarmistusvoimien osalta ns. 6 tonnin etusermin lujuuden hyväksymisen aikaraja muutetaan 2021 loppuun, jolloin se on linjassa myös uusien ajoneuvojen hyväksynnän kanssa.