Väyläviraston teettämä tutkimus kertoo, että tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon nousi valtakunnallisesti kaikilla osa-alueilla lähes aikaisemmalle tasolle talvella 2022–2023. Pääteiden talvihoitoon oltiin jälleen tyytyväisempiä kuin muiden teiden talvihoitoon.

Tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon nousi edelliseen vuoteen verrattuna melko tasaisesti sekä pääteiden että muiden teiden osalta kaikilla osa-alueilla, joihin kuuluvat esimerkiksi liukkauden torjunta, lumen auraus ja tienpinnan tasaisuus.

Kokonaistyytyväisyyttä tarkastellessa yksityishenkilöistä yli puolet (51 %) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon. Raskaan liikenteen osalta joka neljäs (25 %). Kokonaistyytyväisyys nousi raskaan liikenteen osalta samalle tasolle kuin vuonna 2020, yksityishenkilöiden osalta selvästi sitä korkeammalle.

”Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus antaa meille tärkeää palautetta asiakkailta tiestön hoidosta ja tilasta. Tutkimuksen tuloksia käydään läpi yhdessä ELY-keskusten kanssa ja niitä hyödynnetään talvihoidon kehittämisessä”, sanoo teiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidon palvelutason. Sen toteutumisesta huolehtivat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapitotyön urakoitsijoilta.

Runsaslumisen talven polanteet näkyvät tuloksissa

Tienkäyttäjien mielestä eniten kehitettävää viime talven aikana oli tienpinnan tasaisuudessa. Suhteellisen runsaslumisena talvena polanteita eli tiehen pakkautunutta lunta ja jäätä ehtiikin syntyä erityisesti pääväylien ulkopuolella, mikä heijastuu myös tuloksissa. Tähänkin talvihoidon osatekijään oltiin silti tyytyväisempiä kuin edellistalvena.

Lisäksi suolan käyttö jakaa edelleen mielipiteitä: sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen vastaajajoukosta löytyi suurin piirtein yhtä paljon niitä, joiden mielestä suolaa käytettiin sopivasti, kuin niitä, joiden mielestä suolaa käytettiin liian vähän tai liikaa.

Myös kävely- ja pyöräilyväylien talvihoitoon oltiin selvästi tyytyväisempiä kuin edellisen talven aikana. Vastaajien mielestä parannettavaa kuitenkin jäi erityisesti liukkauden torjunnan suhteen, sillä useamman kuin joka neljännen (28 %) mielestä maanteiden yhteydessä olevia jalankulku- ja pyöräilyväyliä hiekoitettiin liian vähän.

Tienkäyttäjät olivat tyytyväisimpiä talvihoitoon seuraavien urakoiden alueella:

Erittäin vaativassa hoitourakassa Jyväskylässä (Terranor Oy), vaativissa hoitourakoissa Porvoossa (Destia Oy) ja Kouvolassa (YIT Suomi Oy) sekä perusurakoissa Kangasalla (Destia Oy), Vetelissä (YIT Suomi Oy) ja Ivalossa (Destia Oy).

Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoitoon oli parantunut eniten seuraavissa urakoissa:

Erittäin vaativassa hoitourakassa Oulussa (Destia Oy), vaativissa hoitourakoissa Porvoossa (Destia Oy) ja Paimiossa (Destia Oy) sekä perusurakoissa Vetelissä (YIT Suomi Oy), Nurmeksessa (Destia Oy) ja Pielavedellä (Destia Oy).

Tietoa tutkimuksesta

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen edustajien maanteiden talvihoitoon liittyvistä kokemuksista ja mielipiteistä. Tutkimuksen tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

Tiedonkeruu toteutettiin 27.1.-3.4.2023 postikyselyllä, jossa oli myös internet-vastaamisen mahdollisuus. Tutkimukseen vastasi 6 947 yksityishenkilöä ja 1 275 ammattiautoilijaa. Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.