Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten asteittainen purkaminen on mahdollistanut myös Sisu Auton tuotannon käynnistämisen uudelleen. Maailmanlaajuiset komponenttitoimitushäiriöt pysäyttivät Sisu Auton tuotannon huhtikuun alkupuolella. Nyt komponenttitoimittajien toimituskyky on yleisesti parantunut, ja tämä luo edellytykset tuotannon vaiheittaiseen ylösajoon.

”Epidemiasta ja siitä johtuvasta haasteellisesta kuorma-autokaupan markkinatilanteesta huolimatta tilauskantamme on vahvistunut kasvuvuosien 2018 ja 2019 tasolle. Tulevien elvytystoimien vuoksi uskomme raskaiden kuorma-autojen markkinan kehittyvän maansiirto- ja raakapuukuljetuksiin suunnattujen tuotteiden osalta edelleen positiivisesti”, toteaa toimitusjohtaja Petri Kananen.

Sisu Autolta kerrotaan, että työntekijöiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tehtaalle on hankittu desinfiointiaineautomaatteja ja hengityssuojaimia, joiden käyttäminen on ohjeistettu työntekijöille. Lisäksi lähikontakteja pyritään välttämään ja esimerkiksi taukotilat on järjestetty uudelleen.

”Tuotantokatkoksen aikana pidettyjen kesälomien ansiosta kykenemme tuottamaan ajoneuvoja keskeytyksettä läpi kesän. Tavoitteenamme on saada purettua kertynyttä tilauskantaamme ja päästä takaisin normaaliin neljän kuukauden toimitusaikaan syksyn aikana”, kertoo tuotantopäällikkö Teemu Puustinen.