Renault Trucks tiedottaa myyneensä vuonna 2018 yhteensä 54 868 ajoneuvoa, mikä merkitsi 10 %:n kasvua edellisestä vuodesta. Euroopan nousevilla markkinoilla ranskalaisyhtiö onnistui vahvistamaan asemiaan ja kasvattamaan yli 16 tonnin ajoneuvojen markkinaosuutta 0,2 prosenttiyksikköä. 

Vuosi 2018 olikin jo neljäs perättäinen vuosi, jona Renault Trucks pystyi kasvattamaan myyntiään. Raskaiden ja keskiraskaiden ajoneuvojen myynti nousi 7,6%, pakettiautojen myynti puolestaan 15%. Euroopassa myynti kasvoi 13,5%.

Myynti jakaantuu alueittain seuraavasti:

·         Eurooppa (pois lukien Ranska): 26 830 myytyä ajoneuvoa (+13,5 %)

·         Ranska: 23 581 myytyä ajoneuvoa (+10,1 %)

·         Muu maailma: 4 457 myytyä ajoneuvoa (−8,8 %)

Merkittävä volyymin lisäys Euroopassa

Euroopan yli 6 tonnin ajoneuvojen dynaamisilla markkinoilla (kasvu 4,2 %), Renault Trucks ‑ajoneuvojen toimitukset kasvoivat 7,6 %. Tämän ansiosta Renault Trucksin markkinaosuus nousi hieman: 0,1 prosenttiyksikköä 8,5 prosenttiin. Yli 16 tonnin ajoneuvojen segmentissä Renault Trucks kasvatti markkinaosuuttaan Euroopassa 0,2 prosenttiyksikköä 8,9 prosenttiin. 6–16 tonnin ajoneuvoryhmässä markkinaosuus laski 0,3 prosenttiyksikköä (6,2 %). Rekisteröinnit vähentyivät 3,8 % Renault Trucks D cab 2m ‑mallin valmistuksen lopettamisen vuoksi. Edelleen tuotannossa olevia malleja verrattaessa osuus on kuitenkin pysynyt samana. Renault Trucks vahvisti johtoasemaansa kotimarkkinoillaan Ranskassa, joilla sen osuus on 28,1 %.

Kansainvälistä myyntiä viitoittaa noususuunta Afrikassa

Renault Trucks ‑ajoneuvojen toimituksen ovat kansainvälisesti laskeneet 8,8 % myynnin ollessa 4 457 ajoneuvoa. Tämän laskun selittää tuontirajoitusten käyttöönotto Algeriassa vuonna 2018. Renault Trucks on erityisen aktiivinen Afrikassa, jossa myynti kasvoi 25 % vuonna 2018. Ranskankielisessä Afrikassa Renault Trucksin osuus premium-markkinasta on 20 % (+1 prosenttiyksikkö).  Vuonna 2018 valmistajan myynti kehittyi hyvin myös Turkissa (+2,1 prosenttiyksikköä, markkinaosuus 5,8 %) ja Lähi-idässä (+1,1 prosenttiyksikköä, markkinaosuus 6,4 %).

Ennätyksellinen 23 %:n nousu Renault Trucksin käytetyille kuorma-autoille

Vuonna 2018 Renault Trucksin käytettyjen kuorma-autojen myynti kasvoi ennätykselliset 23 prosenttia 8 500 ajoneuvoon. Myös käytettyjen autojen palvelujen vuosi on ollut hyvä johtuen erityisesti ns. Selection-takuusta, jonka markkinakattavuus oli 18 %, mikä merkitsee 6 prosenttiyksikön kasvua. 

Käytetyt ajoneuvot ovat Renault Trucksin mukaan sille hyvin strateginen sektori. Vuonna 2017 Renault Trucks avasi ”käytettyjen kuorma-autojen tehtaan” Bourg-en-Bressen tehtaan yhteyteen käytettyjen ajoneuvojen kunnostusta varten. Vuonna 2018 siellä kunnostettiin 400 käytettyä kuorma-autoa, ja vuoden 2017 vastaava luku oli 230 ajoneuvoa. Tavoite on, että käytettyjen kuorma-autojen tehtaan ajoneuvot muodostavat ennen pitkää 10 % käytettyjen ajoneuvojen kokonaismyynnistä. T X-Roadin jälkeen Renault Trucks julkaisi vuonna 2018 käytettyjen kuorma-autojen tehtaaltaan T P-Road ‑mallin, joka on tasakuorma-autoksi muunnettu vetoauto.

Jälkimarkkinat: varaosien liikevaihto kasvoi 5 %

Renault Trucks varaosien liikevaihto kasvoi viime vuonna 5%. Myös huoltosopimusten myynti on kasvussa ja huoltosopimusten markkina nousi vuoden 2018 aikana 5 prosenttiyksikköä 23,6 prosenttiin. Nyt 60 000 ajoneuvoa hyötyy Renault Trucks ‑huoltosopimuksesta tai laajennetusta takuusta. Renault Trucks on pidentänyt hyväksytyn Renault Trucks ‑palvelupisteiden asentamien varaosien takuunsa 2 vuoteen ilman ajomäärärajoituksia.

Takana kasvun vuosi myös Suomessa

Renault Trucksin vuosi 2018 sujui myönteisesti ja asetettujen kasvutavoitteiden mukaisesti myös Suomessa. Renault Trucks -kuorma-autojen myynti kasvoi kaikki kokonaispainoluokat yhteenlaskettuna peräti 24 prosentilla vuoden 2017 myyntiin verrattuna. Raskaissa, yli 16 tonnin kuorma-autoissa Renault Trucksin myynti kasvoi Suomessa liki neljänneksen edellisvuodesta. Pykälää kevyemmässä 6 – 16 tonnin kokonaispainoluokassa kysyntä pysyi tavoitteen mukaisesti edellisvuoden tasolla. 

”Nyt saavutettua lähes 25 prosentin kasvua kuorma-autojen ensirekisteröintien määrässä voidaan pitää erittäin positiivisena tuloksena Suomen haastavilla hyötyautomarkkinoilla”, maahantuontiyhtiö Volvo Finland Ab:n Renault Trucks myyntijohtaja Pasi Gerpe sanoo.


Renault Trucks valmistautuu tulevaisuuteen

Polttoainesäästöt ja CO2-päästöjen vähentäminen ovat Renault Trucksin mukaan aina olleet sille keskeinen tavoite. Renault Trucks investoikin mittavasti EU:n CO2-päästöjä koskevien rajoitusten täyttämiseen. Vuoden 2018 lopussa Renault Trucks toi T-, D- ja D Wide ‑mallien vuoden 2019 versiot markkinoille.  Uudistuneet mallit on suunniteltu vähentämään polttoaineen kulutusta jopa 7 % aiempiin versioihin verrattuna. Renault Trucks jatkaa myös dieselajoneuvojen tehokkuustutkimusta ns. Optifuel Lab 3 ‑laboratorioajoneuvollaan. Tavoitteena on pienentää täysimittaisen raskaan ajoneuvoyksikön polttoaineenkulutusta 13 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Renault Trucks parantaa ilmanlaatua tuomalla Blainville-sur-Ornen tehtaallaan valmistettavat D- ja D Wide Z.E ‑sähkökuorma-autot markkinoille vuonna 2019. Renault Master Z.E. ‑mallia toimitetaan jo Renault Trucks ‑verkoston kautta valikoiduilla markkina-alueilla.