Bulkkilogistiikkayritys Powder-Trans on yhtenä ensimmäisistä kuljetusliikkeistä Suomessa järjestänyt liukkaan kelin koulutuksen ja harjoituksen yhdistelmäajoneuvokuljettajille liukkaan kelin radalla. Kurssi oli viimeistä paikkaa myöten täynnä kun 30 yhtiön kuljettajaa osallistui tilaisuuteen liukkaan kelin radalla Paimiossa. 

”Hyvin onnistunut kurssi, joka sisälsi suurimman osan siitä, mitä tarvitaan ajamiseen raskaalla
yhdistelmällä liukkaissa olosuhteissa, käsittäen myös talviolosuhteita simuloivan liukasrataharjoituksen”,
tiivistää laatupäällikkö Juha Hietakari, joka on myös koulutusvastaava Powder-Transilla.
Powder-Transin kuljettajilleen järjestämän liukkaan ajon kurssin tavoitteena oli syventää kuljettajien kykyä riskien tunnistamiseen omassa toiminnassa. Koulutuksessa keskityttiin kuljettajan ja ajoneuvon ajovalmiuden lisäksi kuormaamisen, nopeuden ja turvallisuusvälien merkitykseen liikenneturvallisuuden kannalta sekä toimimiseen vaaratilanteessa.

Koulutus toteutettiin osittain liukkaan kelin ajoharjoitteluradan käytännön harjoituksena ja osittain teoriakoulutuksena luokkahuoneessa. Jokainen pääsi vuorollaan kokeilemaan yhdistelmän käyttäytymistä liukkaalla radalla.
Kurssin järjesti Cap Pro Academy yhteistyössä Powder-Transin kanssa ja se oli yksi ensimmäisistä
raskaalle kalustoyhdistelmille järjestetyistä liukkaan kelin rataharjoitteluista Suomessa.