Poliisi tiedottaa, että viikolla 41 suoritetulla raskaan liikenteen tehovalvontajaksolla erityisesti kuorman varmistamiseen liittyvät puutteellisuudet sekä ylikuormat vaikuttavat lisääntyneen raskaassa liikenteessä.

Poliisin maanantaina 11.10.2021 alkaneen ja sunnuntaina 17.10.2021 päättyneen raskaan liikenteen valtakunnallisen tehovalvontajakson aikana todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia 231 sekä ajopiirturirikkomuksia 67 kappaletta.

Kasvussa olivat erityisesti kuorman varmistamiseen liittyvät rikkeet (75) sekä ylikuormat (45).

”Eri tehovalvontajaksojen väliset erot ovat olleet yleensä hyvin vähäisiä. Tällä kertaa valvontajakson tulos poikkesi keskimääräistä enemmän erityisesti kuorman varmistamisen, ylikuormien sekä ajoneuvojen kuntoon liittyvien puutteiden osalta”, poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta kertoo.

Valvontajaksolla tarkastettiin 1 841 raskasta ajoneuvoa. Tarkastetuista 302 oli ulkomaan rekisterissä olevia ajoneuvoja. Lisäksi tarkastettiin kahdeksan linja-autoa.

Kuljettajille määrättiin kaiken kaikkiaan 491 eri seuraamusta sekä annettiin lisäksi 326 huomautusta.

Valvontaan käytettiin työaikaa yhteensä runsas 3 000 tuntia.

Liikenteen harmaan talouden arvo noin 500 miljoona euroa

Liikenneturvallisuuden ylläpitämisen lisäksi raskaan liikenteen valvonnalla torjutaan harmaata taloutta ja päästöistä ympäristölle koituvia haittoja. Harmaa talous on mm. toimintaa, jossa lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään taloudellisen hyödyn saamiseksi. Tämä antaa laiminlyöjälle epäreilua kilpailuetua.

Kari Onnisen mukaan liikenteessä ilmenevän harmaan talouden mittakaavaksi Suomessa on arvioitu noin 500 miljoonaa euroa.

Poliisi ei tällä kertaa ennakkotiedottanut valvonnasta eikä valvontajakson aikanakaan tiedotettu valvonnan tuloksista tai valvontapaikoista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, joka saattoi vaikuttaa valvonnan tulokseen.

Valtakunnalliseen tehovalvontaan osallistuivat kaikki poliisilaitokset sekä Rajavartiolaitos. Valvontajakso oli samalla osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (ROADPOL) Euroopan laajuista valvontateemaa.