Kuorma-autoihin ilmestynyt uusi virallinen ATP-luokka on aiheuttanut pientä hämmennystä sekä kysymyksiä kuljetusyrityksissä ja logistiikka-alalla ylipäätään. Alalla on totuttu käytännössä kahteen pääluokkaan: FNA-luokitelluissa koreissa kuljetetaan jääkaappilämpötilaisia tuotteita ja FRC-luokitelluissa pakastelämpöisiä tuotteita. Molemmissa luokissa lämmönsäätölaitteistona on ATP-hyväksytty kylmäkone, joissa on yleisesti ominaisuutena myös lämmitystehoa. Muissa olosuhteissa nuo ovatkin riittäneet, mutta talvipakkasilla on usein käynyt niin, että pluslämpötiloissa kuljetettavaksi tarkoitetut tavarat ovatkin paleltuneet ja jopa jäätyneet kuljetuskorin lattialla. Joitain koreja kuljetusyhtiöt ovatkin varusteluttaneet nestekiertoisilla tai ilmakiertoisilla lattialämmitysjärjestelmillä, jolla jäätyminen on voitu estää. Tämä on ollut toimiva järjestely, kun asiakkaat eivät ole vaatineet lämmitysjärjestelmälle virallista ATP-luokitusta ja ajoittaisen jäätymisen aiheuttama hukka on yhteisesti hyväksytty. 

Tilanne kuitenkin muuttui, kun lääkealan logistiikkayhtiöt alkoivat vaatia testauksia ja dokumentaatiota talviolosuhteissa tapahtuvaan lääkekuljetukseen. Tietyt lääkkeet eivät voi jäätyä missään olosuhteissa. Korivalmistajat ovat pyrkineet ratkomaan uusia vaatimuksia erilaisin lämmitysjärjestelmin. Pisimmälle viedyn lämmönsäätelyjärjestelmän kehitti Närpiössä toimiva NEK Oy. Järjestelmän ominaisuudet kehitettiin huippuunsa yhteistyössä lääkejakeluyritysten ja varsinkin Pohjois-Suomessa toimineen Kuljetus Kovalainen Oy:n kanssa. Kehitystyön tuloksena syntynyt NEK Sure Heat -järjestelmä on edelleen tuotannossa. 

”Sure Heat -järjestelmällä kyllä saavutettiin tavoitteet, mutta se ei ole virallisesti ATP-luokiteltu”, mainitsee NEK Oy:n myyntipäällikkö Tero Saari. ”Siksi lähdimme kehittämään tuotteistoa, jolle voitaisiin hakea testausohjelman kautta virallinen ATP-sertifiointi. ATP-luokkiahan on kymmeniä, joista CNA- ja BNA-luokitukset todettiin parhaiksi lämpötilaherkkien tuotteiden kuljetukseen Suomen talviolosuhteissa. CNA-luokka on FNA:ta vastaava luokitus koneellisesti lämmitetylle korille. Siinä lähtökohtana on, että korin sisälämpötila pystytään pitämään jopa +20 asteessa, vaikka ulkona olisi kolmekymmentä astetta pakkasta”, mainitsee Saari. Tuoteryhmälle annettiin sen lähtökohtia kuvaava nimi NEK Pharma. 

Kun yhdistetään kesäolosuhteissa tarvittava FNA-luokitus ja talviolosuhteissa tarvittava CNA-luokitus, voidaan luokitukset yhdistää yhden kirjainyhdistelmän taakse. Tällöin käytetään BNA-luokitusmerkintää, joka tarkoittaa, että kori on sekä FNA- että CNA-hyväksytty. Muilta osin merkintäsäännöt ja aikarajoitukset ovat kuin pelkässä FNA-hyväksynnässä, eli uuden auton luokitus vaatii uusinnan kuuden vuoden kuluttua käyttöönotosta. 

Uusi BNA-kone sisältää myös uuden säätötekniikan, jossa koko järjestelmän ohjaus tapahtuu yhdestä käyttöpaneelista. Kuljettaja säätää halutun korilämpötilan ja laitteisto tunnistaa kumpaa tarvitaan, lämpöä vai kylmää, ja tavarat ovat aina oikeassa lämpötilassa. NEK Pharma -koreissa käytettävä BNA-kone on kehitetty yhteistyössä vaasalaisen SSC Heating Systems Oy:n kanssa. 

Tero Saari mainitsee vielä, että samalla haluttiin ratkaista iso kuljettajien työturvallisuuteen vaikuttava yksityiskohta: ”FNA-luokitellut korit ovat yleensä Suomessa hyväksytetty vain takaovellisena. Tällöin kuljettajan on joka jakelukerralla avattava ensin takalaitanostin ja sen jälkeen astuttava laudan päälle avaamaan takaovia. Ja tietysti sulkemaan takaportti päinvastaisessa järjestyksessä. Talvisin korin ulkopuolelle asennettu metallinen nostotaso on lumessa ja jäässä ja aiheuttaa paljon työtapaturmia. Me asetimme riman siten, että uusien luokitusten lisäksi tästä ongelmasta oli päästävä eroon. Kehitimme ratkaisun ja teimme kaikki ATP-testit takaovet korvaavalla eristetty lauta ja eristetty ylälippa -yhdistelmällä. Työturvallisuuden parantumisen lisäksi tällä tehostetaan kuljettajan vuosittaista työaikaa jopa 150 tuntia. Nyt voimme toimittaa myös FNA-, CNA- ja BNA -luokitellut korit takaovien lisäksi tuolla lauta-lippa -yhdistelmällä. Uudet luokat ovat jo tulleet arkiseen käyttöön varsinkin lääkejakelussa, mutta myös elintarvikepuolella uudet edut on huomattu ja kysyntä herännyt. Miksi hyväksyä pientäkään tavarahukkaa, kun sen voi välttää uusilla Pharma-luokan koreillamme”, korostaa Tero Saari.