Viime vuonna voimaan astuneen Ajoneuvolain (82/2021) mukaan luvanvaraisessa tavaraliikenteessä käytettävän auton rekisterikilpiä ei tarvitse enää kiinnittää muista poikkeavan ”keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen.” Tämä tieto ei kuitenkaan ole välttämättä saavuttanut esimerkiksi kaikkia viranomaisia.

Kun ajoneuvolaki uudistui viime vuonna, tarkalleen sanottuna maaliskuun 1. päivä 2021, se sisälsi myös aiemman ajoneuvojen rekisteröinnin asetuksessa (893/2007) määritellyn pykälän rekisterikilpien kiinnityksestä.

Siinä missä tämä aiempi 22§ määritteli näin: ”Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen, jonka leveys on 20 mm”, ei tätä mainintaa enää uudesta laista löydy.

Uusi laki kertoo kokonaisuudessaan kilpien kiinnityksestä seuraavaa:

100 §
Rekisterikilpien kiinnittäminen

Ajoneuvoa varten annettuja rekisterikilpiä ei saa kiinnittää ajoneuvoon ennen kuin ajoneuvo on ensirekisteröity.

Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa ja raskaassa moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin. Rekisterikilpi on tarvittaessa pohjustettava tai kehystettävä siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata eikä peittää miltään osin.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin rekisterikilpien kiinnittämisestä.

Tosin pykälässä on varaus, että asiasta voidaan säätää tarkemmin jatkossa, mutta ainakaan toistaiseksi tällaista tarkentavaa asetusta ei ole annettu. Toisin sanoen keltaisia, eli käytännössä oransseja, nälkäraameja ei tarvitse näiden lakien valossa enää käyttää, joskaan niiden käyttöä ei myöskään kielletä. Luvanvaraista liikennettä voidaan valvoa nykyään käytössä olevien järjestelmien avulla muilla tavoin, eikä näin ollen tarvetta erilliselle merkintätavalle ole koettu enää tarpeelliseksi.

Tästä asiasta ei kuitenkaan ilmeisesti ole järjestetty esimerkiksi työssään valvontaa tekeville viranomaisille sen tarkempaa tiedotuskampanjaa, joten nälkäraamittomalla luvanvaraisella autolla liikkuvat saanevat varautua ainakin jonkinasteiseen vääntöön pysäytysten yhteydessä. Uusi laki on kuitenkin yksiselitteinen, joten pykälään 100 vetoamalla asian ei pitäisi jäädä tästä kiinni.