Maanteiden päällystystyöt ovat käynnistymässä eteläisestä Suomesta alkaen. Tänä vuonna uutta päällystettä arvioidaan tulevan noin 2 300 kilometrin matkalle. Nykyisillä päällystysmäärillä korjausvelka kasvaa.

Maanteiden päällystystyöt alkavat vapun tienoilla eteläisestä Suomesta. Päällystysohjelman arvioidaan hintojen nousun myötä jäävän selvästi vuotta 2021 lyhyemmäksi, vaikka käytettävissä oleva rahoitus on hieman viimevuotista suurempi. ELY-keskukset kilpailuttavat ja valvovat maanteiden päällystysurakat.

”Valtakunnallisen päällystysmäärän arvioidaan tänä vuonna olevan noin 2 300 kilometriä. Tällä pystytään pitämään kohtuullisessa kunnossa maanteiden vilkkain verkko, jossa liikenteestä kulkee noin 70 prosenttia. Muulla tieverkolla huonokuntoisten teiden määrä kasvaa kuitenkin noin 500 kilometrillä”, toteaa väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Väylävirastosta.

Päällystystöissä käytettävien raaka- ja polttoaineiden hinnat ovat olleet merkittävässä nousussa. Lopullista kustannustasoa on vaikea ennustaa, mutta nykytiedoin voi arvioida erityisesti asfaltin sideaineena käytettävän bitumin hinnan nousun viimevuotisesta nostavan päällystämisen hintaa noin 30 prosenttia.

Vuonna 2021 päällystettiin noin 180 miljoonalla eurolla noin 2 900 kilometriä, joista noin kuusi prosenttia oli kävely- ja pyöräilyväylillä.

”Haasteista huolimatta tänäkin vuonna jatketaan kävely- ja pyöräilyväylien päällysteisiin panostamista”, Anttila kertoo.

Korjausvelka kasvaa

Päällystettyjä maanteitä on Suomessa noin 50 000 kilometriä, ja niistä huonokuntoisia on noin 7 350 kilometriä.

Nykyisillä päällystysmäärillä korjausvelan kasvu jatkuu. Tieverkon nykykunnon ylläpitämiseksi vaadittaisiin vuosittain noin 4 000 kilometrin mittaista päällystysohjelmaa, johon päästiin viimeksi vuonna 2020. Tavoitetasoa selvästi alempi rahoitus johtaa priorisointiin päällysteiden korjauksessa ja lisää päällysteiden paikkauksiin tarvittavaa rahamäärää.

Päällysteen oikea-aikaisella ja laadukkaalla paikkaamisella voidaan lykätä päällystämistä jopa useilla vuosilla eteenpäin. Paikkaustarve on lisääntynyt, sillä esimerkiksi kevättalvella päällysteisiin syntyi paikoin pahoja vaurioita. Yksittäisillä tieosuuksilla on jouduttu alentamaan tilapäisesti nopeusrajoitusta päällysteen huonon kunnon vuoksi.

Tietoa päällystystöistä karttapalveluissa

Väylävirastolla on karttapalvelu, johon kootaan tiedot tulevista päällystystöistä. Varmistuneet päällystystyöt löytyvät jo kartalta. Siirry karttapalveluun.

Lisäksi tienkäyttäjien kannattaa seurata Fintrafficin Liikennetilanne-palvelua. Palvelusta löytyvät esimerkiksi tiedot käynnissä olevista päällystystöistä ja muista tietöistä. Siirry Fintrafficin Liikennetilanne-palveluun.