Lietteen kuljetukset edustavat hyvin marginaalista osuutta kuljetusalalla, ja niitä harjoitetaan maassamme hyvin pienellä kalustomäärällä. Kävimme seuraamassa lietteenajoa maatilan lietealtaalta etäaltaalle Niemi-Korpien kalustolla.

Lietteen siirto etäaltaisiin on useilla karja- ja sikatiloilla perustyötä, jota voidaan suorittaa nykyään varsin tehokkaasti tarkoitukseen suunnitellulla kuorma-autolla. Kuljetusalalle maatalous on huomattava työllistäjä niin suorasti kuin epäsuorastikin. Koneurakointi Niemi-Korven kalustoa maatalous työllistää suoraan. Käytännössä maatilat tilaavat auton ajoon silloin, kun tarvitsevat lietteen siirtopalvelua.

Lue koko juttu Raskas Kalusto -lehden numerosta 2/2021