Kirjalansalmen sillan kuormituksen vähentämiseksi on rakennettu raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvaa liikennejärjestelyä. Vastaavaa liikennejärjestelyä ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Liikennevalot otetaan käyttöön keltavilkulla jo maanantaina 4.3. klo 13.00.

Kirjalansalmen sillalla Kaarinan ja Paraisten välillä otetaan käyttöön uudet liikennejärjestelyt keskiviikkona 6.3.2024 klo 12.00. Yksisuuntaisen raskaan liikenteen liikenteenohjaus on tarkoitus hoitaa liikennevaloilla. Aluksi liikenteenohjauksen tukena käytetään liikenteenohjaajia. Liikenteenohjaajat ovat paikalla 6.–9.3. klo 06–19. Liikennejärjestelyistä aiheutuu haittaa tienkäyttäjille. Uudenlaiset järjestelyt edellyttävät myös uuden opettelua sekä tarkkaavaisuutta ja yhteispeliä tienkäyttäjiltä. ELY-keskus seuraa liikennejärjestelyjen toimivuutta kokonaisuutena ja reagoi muutostarpeisiin.

Suurimmat liikkeet sillalla aiheutuvat tilanteista, joissa kaksi raskasta ajoneuvoa kohtaavat sillalla vierekkäisillä kaistoilla. Raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvalla liikennejärjestelyllä estetään raskaiden ajoneuvojen kohtaaminen sillalla. Uudet liikennejärjestelyt ovat tarpeellisia, jotta sillan liikennöitävyys voidaan turvata uuden sillan valmistumiseen saakka.

Raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuva ratkaisu on innovatiivinen, eikä siitä ole aikaisempaa kokemusta. Ratkaisulla pyritään minimoimaan elinkeinoelämälle aiheutuvia haittoja ja kustannuksia. Liikenteen sujuvuutta ja odotusalueiden mitoitustarvetta on selvitetty simulaatioilla, mutta etukäteen ei ole täyttä varmuutta, miten liikenne sujuu käytännössä. ELY-keskus seuraa liikennejärjestelyjen toimivuutta kokonaisuutena ja reagoi muutostarpeisiin.

Uusista liikennejärjestelyistä aiheutuu haittaa tienkäyttäjille

Uusista liikennejärjestelyistä aiheutuu haittaa tienkäyttäjille, mutta etukäteen ei tiedetä varmuudella, kuinka pitkiä viivästyksiä matkoihin tulee. Liikennemäärät vaihtelevat eri päivinä ja tunteina. Ruuhka-aikoina liikenne tulee todennäköisesti jonoutumaan, joten tienkäyttäjien kannattaa varata riittävästi matka-aikaa.

Raskas liikenne kulkee vain yhteen suuntaan kerrallaan ja liikennevaloista ehtii mennä muutama ajoneuvo kerrallaan. Raskaan liikenteen liikennevalokierto on melko pitkä.

Muu liikenne pysähtyy liikennevaloihin vain raskaan liikenteen odotusalueen purkamisen ajaksi. Muutoin liikenne kulkee koko ajan molempiin suuntiin. Liikennevalojen viive on melko lyhyt, mutta ruuhkatunteina liikenne voi jonoutua liikennevalojen kohdalla. Raskaan liikenteen odotusalueilla on kuitenkin liikennetunnistimet, joten tyhjälle odotusalueelle ei tule vihreää valoa.

Joukkoliikenteen ei tarvitse siirtyä raskaiden ajoneuvojen odotusalueelle, vaan ne kulkevat henkilöautoliikenteen kaistalla. Joukkoliikenteellä on myös liikennevaloetuus. Vihreä valo palaa pidempään, jos linja-auto on tulossa liikennevaloihin. Joukkoliikenteessä kuitenkin pienetkin viivästykset haittaavat helposti aikataulussa pysymistä. Joukkoliikenteen autokiertoja on jo väljennetty. Lisäksi linja-autojen täsmällisyyttä seurataan paikannustietojen avulla.

Jatkoyhteyksille saariston lautoille ja yhteysaluksille suuntaavien kannattaa varata riittävästi matka-aikaa ja varautua matkan viivästyksiin Saaristotiellä.

Saaristotien kävely- ja pyöräilyväylä on normaalisti käytössä, joten liikennejärjestelyillä ei ole vaikutusta kevyelle liikenteelle.

Saaristotien ja Kirjalansalmen sillan leveys antaa myöden väistää hälytysajossa olevaa hälytysajoneuvoa. Kaarinan puolella Paraisten suuntaan menevä liikenne jää kuitenkin raskaan liikenteen odotuskaistan ja Paraisilta Turkuun päin kulkevan kaistan väliin, joten väistämistilaa ei jää samalla tavalla kuin Paraisten puolella. Tienkäyttäjien on syytä huomioida hälytysajossa olevat ajoneuvot ja antaa riittävästi tilaa turvalliselle ohitukselle.

Uudet liikennejärjestelyt

Kaarinan puolella Saaristotielle on rakennettu ylimääräinen kaista Lauttarannantien liittymän jälkeen. Nykyisestä oikeanpuoleisesta kaistasta tulee raskaan liikenteen odotuskaista, jonka pituus on noin 200 metriä. Muu liikenne kulkee molempiin suuntiin odotusalueen vasemmalla puolella olevilla kahdella kaistalla. Saaristotien nopeusrajoitus lasketaan raskaan liikenteen odotuskaistan alkaessa 30 km/h ja nostetaan odotuskaistan päättyessä 50 km:iin/h.

Paraisten puolella raskaan liikenteen odotustila on rakennettu pellolle ennen Riihipellontien liittymää. Odotusalue on lyhyempi, mutta siihen tulee neljä vierekkäistä kaistaa. Raskaan liikenteen odotusalueelle siirtyvät kaikki yli 20 tonnia painavat ajoneuvot linja-autoja lukuun ottamatta. Nopeusrajoitus säilyy ennen siltaa 50 km/h.

Liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Raskas liikenne päästetään sillalle suunta kerrallaan. Muille ajoneuvoille tulee kyseisellä suunnalla hetkellinen pysähdys.

Sillalla säilyy edelleen nopeusrajoitus 30 km/h. Lisäksi raskailla ajoneuvoilla on sillalla 60 metrin etäisyysvaatimus.

Liikennevalot otetaan käyttöön keltavilkulla jo maanantaina 4.3. klo 13.00. Liikennevalojen teknistä toimivuutta testataan jo ennen varsinaista käyttöönottoa. Lisäksi liikennevalojen keltavilkutuksella kiinnitetään tienkäyttäjien huomio uusiin liikennevaloihin jo ennen niiden varsinaista käyttöönottoa. Liikennevalojen keltavilkutus ei tuo muutoksia liikenteeseen. Raskaan liikenteen odotuskaistoja ei siis oteta tässä vaiheessa vielä käyttöön.

Liikennejärjestelyt otetaan käyttöön keskiviikkona 6.3.2024 klo 12.00. Aluksi liikenteenohjauksen tukena käytetään liikenteenohjaajia. Liikenteenohjaajat ovat paikalla 6.–9.3. klo 06–19.