Karjakuljetuksiin koko toimintahistoriansa ajan keskittynyt Veljekset Silvennoinen Oy tuottaa alansa monipuolisia palveluita niin toimeksiantajalleen kuin toisille kuljetusyrityksillekin. Tutustuimme Silvennoisten toimintaan, toimitiloihin ja tuoreeseen kalustoon Pyhäjärvellä.

Pyhäjärveläinen Veljekset Silvennoinen Oy on Janne ja Jukka Silvennoisen omistama ja eläinkuljetuksiin keskittynyt kuljetusyritys Pyhäjärveltä. Karjankuljetushistoria kantaa suvussa jo 55 vuoden taakse, jolloin veljesten isä aloitti teuraseläinten kuljetukset. Jannen ja Jukan yrityksen perustaa ryhdyttiin rakentamaan 90-luvun alussa, jolloin Jukka Silvennoinen aloitti yrittäjänä. Janne tuli mukaan toimintaan hieman myöhemmin ja osakeyhtiömuotoon siirryttiin 17 vuotta sitten.

Janne Silvennoinen vetää yhdessä veljensä Jukan kanssa seitsemän auton eläintenkuljetuksiin keskittynyttä kuljetusyritystä sekä eläintenkuljetusautojen pesulaa. Toimintaan kuuluu lisäksi huolto, korjaamo- ja rengaspalveluiden tuottaminen myös ulkopuolisille asiakkaille.

Yrityksen kotipaikka ja hallit sijaitsevat Pyhäsalmen taajaman tuntumassa. Vaikka sijainti on keskellä Suomea ja Nelostien tuntumassa, ei kaikkia palveluita kuitenkaan ole tarjolla lähiseudulla. Niiden osalta on kehitytty niin omavaraisiksi, että alaan ja omaan suoritealaan liittyviä palveluita on myyty myös muille niitä tarvitseville yrittäjille. 

Nelostien itäpuolella

Silvennoisten hallin pihalla seisoo perjantaina kaksi eläinkuljetusautoa. Janne Silvennoinen kertoo, että perjantait ovat teuraskuljetusten osalta vapaapäiviä. Eläinvälitysautot ovat liikenteessä myös perjantaisin. Yrityksen toimialueena on karkeasti Nelostien itäpuoli Savon ja Kainuun osalta.
Eteläisimmät tuottajat, joiden tiloilla Silvennoisten Tuoretien ajossa olevat autot käyvät, sijaitsevat Etelä-Karjalan rajan tuntumassa. Pohjoisimmat puolestaan Suomussalmen korkeuksilla. Seitsemästä autosta vara-auton lisäksi kolmen asemapaikka on Pyhäjärvellä ja toisen kolmen auton ja niiden kuljettajien koti puolestaan Kuopiossa. Lisäksi yksi auto liikkuu Kainuusta käsin.

Renaultin mallistopäivitys näkyi 199-senttiselle Jannelle selvimmin paremman ajoasennon saamisena, ohjauspyörän säätövarojen kasvaessa.

Keski-eurooppalaista kalustoa

Tänä perjantaina pihassa seisoo parivuotias Actros-Mersu ja vasta muutaman kuukauden ajossa ollut Renautin T-sarjalainen. Janne kertoo merkkijakaumasta, että Mersuja on kolme ja Renaulteja sekä MANia kaksi kumpaakin. Lisäksi vara-autona toimii MAN. Yrityksen kaluston kunnossapidosta vastaava Pekka Hämäläinen toteaa hymyillen rengaskoneen vieressä, ettei heiltä löydy 33-millistä hylsyä pulttipyssyyn. No, toki sellainenkin oikeasti löytyy.
”MAN oli meillä pitkään päämerkki. Se on edelleenkin meillä hyvässä maineessa. Sen käyttöä neliakselisten autojen osalta rajoittaa täysilmajousituksen puute. Sama on Renaultissakin. Mersulta sellainen alusta löytyy ja siksi se onkin löytänyt tiensä meidän käyttöön”, Janne Silvennoinen taustoittaa. Mercedes-Benzeistä on tehty kauppaa Oulun Vehon Jarno Hietasaaren kanssa. Renaultit on vastaavasti hankittu Oulusta Arto Matinlassin kautta. Nykyään Matinlassi on tosin siirtynyt merkin myyjäksi Tampereelle. 
Yrityksen autot ovat kaksi-, kolmi- ja neliakselisia ajotehtävien mukaan. Kolmi- ja neliakselisilla vedetään perävaunuja, kun toimitetaan kuormia Kauhajoelle ja Jyväskylään teurastamolle. Vastaavasti kaksiakseliset autot toimivat eläinvälitysajossa, eli siirretään vasikoita maitotiloilta sonnikasvattamoihin. 

Renault on ottanut paikkansa

Kaluston tuoreinta päätä edustaa tällä hetkellä Renaultin T520 High -malli. Jannen mukaan auto hankittiin aiemmasta, edelleen liikenteessä olevasta Renaultista saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Hankintojen väliin osunut mallisarjan päivitys toi mukanaan tervetulleita uudistuksia. Ajoasennon saa uudessa mallissa paremmaksi ohjauspyörän lisääntyneestä säätövarasta johtuen. Liki kaksimetrinen Janne kertoo myös istuimen säätöjen ja liikeradan riittävän hänen pituiselleen hyvin. Vanhassa mallissa ohjauspyörä tahtoi jäädä liian kauas, kun istuimen siirsi taakse. Ongelma on nyt poistunut. Myös ajovalojen kohdalla on menty eteenpäin kehityksessä.  
Toimintavarmuus ja ajettavuus nousevat kuitenkin molempien Renaultien yhteisiksi maininnan arvoisiksi ominaisuuksiksi. Täysilmajousitetut ja paripyörätelillä varustetut T-sarjalaiset ovat osoittautuneet ajettuvuudeltaan mukaviksi ja painopisteen ollessa korkealla myös hyviksi ja tukeviksi ajettaviksi. 
Vaikka autoissa ei oikeastaan yövytä, valittiin Renaulteihin suurin ohjaamo käytännön syystä. Jannen mukaan tasalattiainen ohjaamo on helppo pitää puhtaana ja työpäivät kuluvat mukavammin, kun on tilaa ympärillä.
Silvennoisten vanhemmassa Renaultissa on huolto- ja korjaussopimus, mihin ollaan oltu tyytyväisiä. Uuden auton kohdalla tilanne kuitenkin hieman mietityttää kuukausihinnan noustessa vanhan auton sopimusta korkeammaksi.

Suomalaisilta tiloilta ranskalaisella autolla ja italialaisilla päällirakenteilla.

Tuplamiehitys

Uusien kuljettajien löytyminen eläinkuljetuksiin ei ainakaan ole helpompaa kuin muilla suoritealoilla. 800-kiloisen ja ehkä tilanteesta vielä hieman stressaantuneen sonnin kyytiin ottaminen vaatii omaa ammattitaitoa, kuten vaikkapa puutavarakuormaajan käyttö puutavara-autossa. Kaikkea on mahdollista oppia, mutta eläinten kanssa jo lapsuudesta asti tekemisissä olleet ja vaikkapa maatiloilta lähtöisin olevat ovat usein hyvää ainesta tällaiseen työhön. Autoa on helpompi oppia ajamaan kuin eläintä käsittelemään ilman aiempaa kokemusta.
76-tonniseen kaksitasoyhdistelmään eläimiä otetaan parhaimmillaan jopa 57 kappaletta, joten ensimmäisen eläimen jälkeen ei vielä pyyhitä hikeä otsalta. Joillakin tiloilla lähtevät eläimet on aidattu omaan karsinaansa kuljetusta odottamaan, eikä talon väki ole välttämättä edes paikalla. Se on yksi syy, miksi kuormaa kerätessä ollaan liikkeellä tuplamiehityksellä. Kuormien toimitukset teurastamoille hoidetaan luonnollisesti yhden miehen taktiikalla, koska teurastamoilla on aina navettamies kuormaa vastaanottamassa. Janne on tyytyväinen työvoimatilanteeseen. Vaihtuvuus on alalla yleensäkin vähäistä ja tekijät ovat työhönsä oikealla asenteella suhtautuvia ja ammattitaitoisia.

Palveluja omaan ja toistenkin tarpeeseen 

Kuljetustoiminnan ympärille on rakentunut perustarpeita palvelevat omat huolto- ja korjaamotilat. Lähtökohtaisesti itse pyritään tekemään se mikä on mahdollista ja järkevää. Päällirakenteiden ylläpito on yksi merkittävä Pekka Hämäläistä työllistävä osa-alue. Koska päällirakenteet eläinkuljetusautoissa voidaan luokitella erikoisrakenteiksi, ei niissä käytettävien rakenteiden ja tekniikan päälle ymmärtäviä löydy joka kylältä. Lisäksi oman vivahteensa asiaan tuo se, että ongelmatilanteen ilmaantuessa on yleensä kiire saada kalusto kuntoon ja matkaa jatkamaan.

Monen toimen mies Pekka Hämäläinen huoltaa, korjaa ja varustelee kalustoa Silvennoisten korjaamolla. Eläinkuljetusluvatkin ovat kunnossa, joten tarvittaessa on mahdollista lähteä vaikka ajoonkin.


Myös omaa varaosavarastoa pidetään yllä, etenkin päällirakenteisiin ja joihinkin autojen kulutusosiin liittyen. Pihalla olevassa 9-akselisessa kaksitaso-eläinkuljetusyhdistelmässä on Pekan mukaan esimerkiksi 62 hydraulisylinteriä. Yhdistelmän rakenne ja toiminta on hyvä tuntea jollain tasolla valmiiksi, ennen mahdollista vikaa, Silvennoisten käyttämät uudet eläinten kuljetuskorit ovat italialaisen Pezzaiolin valmistamia. Vaikka laatu ja luotettavuus on todettu korkeaksi, kaikkiin teknisiin laitteisiin saattaa tulla joskus vikoja. 
Hämäläisen toimesta hallissa on tekeillä parhaillaan päällirakenteen vaihto- ja muutostyö alustalta toiselle. Vastaavia projekteja toteutetaan tilanne- ja tapauskohtaisesti.

Karja-autopesula 

Ajotehtävään liittyen kaluston pesu on oleellisessa asemassa eläinkuljetuksissa. Kuormatilat on pestävä ja desinfioitava jokaisen kuorman jälkeen. Teurastamoille kuormia toimittavat autot pestään pääsääntöisesti teurastamoiden pesupaikoilla. Jyväskylässä pesupaikka sijaitsee toisella puolella kaupunkia, joten niiltä reissuilta ajetaan usein kotiin Pyhäjärvelle pesuun.
Pesuja varten Silvennoiset ovat rakennuttaneet vaatimukset täyttävän eläinkuljetusautojen pesupaikan. Palvelua myydään myös toisille eläinkuljetuksia harjoittaville liikennöitsijöille ja heidän toimeksiantajilleen. Erityispiirteenä juuri tämän tyyppisten autojen pesupisteelle ovat muun muassa riittävä vedensaanti ja viemäristön mitoitus kuormatiloista poistettavalle lannalle ja purulle. Myös desinfiointi kuuluu asiaan kuten puru- ja suolavarastotkin. Janne kertoo, että esimerkiksi eläinkuljetusyhdistelmän pesussa vettä saattaa kulua jopa kahdeksan kuutiota. Vuositasolla kuormatilojen liukkauden torjunnassa suolaa joudutaan käyttämään jopa yli puolitoista tonnia. Purua käytetään vuodessa yhteensä parin rekkakuorman verran. 
Pesulla käydessään kollegoille on myös tarjolla korjaamopalveluita akuutimpaan tarpeeseen. Myös renkaita on myyty ulkopuolisille oman tarpeen lisäksi. Kun lähellä ei ole palveluita erikoissuoritealalle, ne on jouduttu hankkimaan itse. Samalla niistä voivat hyötyä muutkin alueella operoivat saman alan toimijat.

Neliakselisena autona paikkansa on ottanut Mercedes-Benz, koska Renaultilta ja MANilta ei täysilmajousitettua neliakselista alustaa saa.

Eläinkuljetuksiin erikoistunut 

Pyhäjärveläinen Veljekset Silvennoinen Oy harjoittaa teuraseläin- ja eläinvälityskuljetuksia seitsemällä autolla. Lisäksi yrityksellä on eläinkuljetusautojen pesula.