Ruduksen betonitoimitukset ovat jatkossa mahdollista toimittaa normaalia ympäristöystävällisemmin, kun kalustovalikoima täydentyy alihankkija Betomik Oy:n uusimmalla hankinnalla, Suomen ensimmäisellä hybriditeknologiaa hyödyntävällä kuljetuspumppuautolla.

Uudella kuljetuspumpulla voidaan operoida koko valutapahtuma paikallispäästöttömästi, ympäristöä säästäen. Normaalitapaa ympäristöystävällisempi toimitus perustuu hybridikaluston toimintaan, joka mahdollistaa nykyaikaisen akkuteknologian avulla koneen käytön ilman polttomoottoriteknologiaa sähköhydraulisesti kaikissa työmaaolosuhteissa.

Uusi hybridipumi, MK28E Hybrid -kuljetuspumppu ”Magnum”, läpäisi katsastuksen marraskuun lopussa. Parhaillaan koneeseen tehdään viimeisiä varustelutoimenpiteitä ja kuljettajat sekä huoltohenkilöt koulutetaan, jonka jälkeen on neitsytmatkan aika.
Uusinta teknologiaa hyödyntävän kuljetuspumppuauton voi tilata sujuvasti Ruduksen palvelukeskuksen kautta, kuten normaalinkin pumppuauton, eikä koneen käyttäminen työmaaolosuhteissa vaadi työmaan osalta mitään erikoistoimenpiteitä. Hybridipumi kulkee pääosin Etelä-Suomen alueella, mutta sen saatavuutta myös muualle Suomeen voi tiedustella Ruduksen palvelukeskuksesta.

Suunta on oikea eli vääjäämättä kohti entistä ympäristötietoisempaa rakentamista. Asiakkaamme ja heidän asiakkaat jo vaativat kohteissaan ympäristöä kuormittavien asioiden vähentämistä tai poistamista ja me haluamme toiminnassamme vastata tähän”, sanoo Ruduksen Betoni- ja kivimateriaalit -toimialajohtaja Mikko Vasama.

MK28E -plug-in-hybridi on Cifan ENERGYA-sarjan uutuus. Sarjan näkökulmana on alentaa polttoaineen kulutusta, saastuttamista sekä melua. Perinteinen hydraulijärjestelmä on korvattu sähköisellä vaihteistolla, joka mahdollistaa rummun pyörittämisen, puomin liikuttelun, tukijalkojen ajamisen sekä pumppausyksikön käytön autoalustan polttomoottorin ollessa sammutettuna. Näin kone ei tuota pakokaasuja ja käytön ääni on normaalia huomattavasti matalampi.

Kuljetuspumppu ”Magnum” hoitaa sähköisesti nämä toiminnot:

  • Pyörintäsäiliö
  • Tukijalat
  • Puomin ajo
  • Pumppaus
  • Pesulaitteisto

Rudukselta ja Betomikilta kerrotaan lopuksi, että rakentaminen on kokonaisuudessaan siirtymässä kohti ympäristöystävällisempää toimintaa, ja yritykset haluavat olla esimerkiksi tämänkaltaisella hankinnalla mukana tässä kehityksessä.