Erityisesti autopurkamotoiminnasta tunnettu ruotsalaislähtöinen Autocirc-konserni ostaa Hinaus Sjöberg -konsernin, johon kuuluu tunnettu tytäryhtiö Autonkuljetus Sjöberg Oy. Konserni on yksi Suomen johtavista hinaus- ja autonkuljetusyrityksistä.

Hinaus Sjöberg sijaitsee pääkaupunkiseudulla, mutta yrityksillä on toimeksiantoja ympäri Suomea ja kansainvälisesti. Nyt solmittava yrityskauppa vahvistaa Autocircin mahdollisuuksia harjoittaa älykkäämpää ja tehokkaampaa logistiikkaa Suomen markkinoilla. Autocirc-konsernin hinauspalveluita toteuttaa Suomessa jo entuudestaan Erikssons Bilbärgning AB.

Kauppaan kuuluvat emoyhtiö Hinaus Sjöberg Oy sekä tytäryhtiöt Autonkuljetus Sjöberg Oy, Hinaus Sjöberg Itä-Suomi Oy ja Konekuljetus Sjöberg Oy. Konserniyhtiöillä on yhteensä 25 hinausautoa, 4 hinausautoa raskaammille ajoneuvoille ja 17 autonkuljetusautoa. Vuosittain suoritetaan yli 35 000 kuljetusta ja noin 15 000 hinaustehtävää. Suurimpia yhteistyökumppaneita ovat vakuutusyhtiöt, autokauppiaat ja linja-autoyhtiöt.

”Ajoneuvojen hinaaminen ja kuljettaminen autopurkaamoillemme on edellytys sille, että voimme turvata käytettyjen autonvaraosien toimitukset markkinoille. Hinaus Sjöberg -konsernin hyvin hoidetut yritykset tarjoavat entistä vahvemman alustan nopeuttaa siirtymistä autonosien kiertotalouteen. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että yhtiöt jatkavat nyt osana Autocirciä”, sanoo Lasse Eriksson, Maajohtaja Autocirc Finland Oy.

Sten-Eric Sjöberg, Hinaus Sjöbergin toimitusjohtaja, puolestaan sanoo:
”Olemme rakentaneet pääkaupunkiseudulle pitkäjänteisesti luotettavan hinaus- ja autonkuljetusliiketoiminnan. Koska meillä on vahva markkina-asema Suomessa, odotamme innolla pääsevämme osaksi laajempaa kokonaisuutta ja löytävämme synergioita ja menestyksekästä yhteistyötä muiden Autocircin yritysten kanssa. Yritysten arvot ja näkemykset tulevaisuudesta ovat hyvin yhtenevät, joten integroimme Hinaus Sjöbergin luottavaisin mielin Autocirciin.”

Yrityskauppa on osa Autocircin pitkän aikavälin strategiaa rakentaa kiertotalouteen perustuva liiketoimintamalli ostamalla liiketoimintoja autonosateollisuuden eri sektoreilla. Logistiikan, hinausten ja autokuljetusten koetaan olevan tärkeä ja täydentävä osa tätä kiertoa.