Ajokorttilakia ja liikennepalvelulaissa säädettyjä kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksia on päivitetty vastaamaan EU-sääntelyä. Liikennepalvelulain ja ajokorttilain 13. heinäkuuta voimaantulleilla muutoksilla pannaan täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin muutokset sekä ajokorttidirektiivin muutokset.

Lakimuutoksilla täsmennetään poikkeuksia ammattipätevyysvaatimuksista, koulutusten hyväksilukua osaksi ammattipätevyyskoulutusta sekä valtuutetaan Liikenne- ja viestintävirasto luovuttamaan ammattipätevyystodistuksia koskevia tietoja muiden jäsenvaltioiden viranomaisille valvontatarkoituksia varten.

Samalla kerrotaan tehdyn muutamia direktiivistä riippumattomia muutoksia. Keskeisiksi nostetaan liikennepalvelulain muutos, joka koskee kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien asiakirjojen säilyttämistä sekä lisäys ajokorttilakiin, jolla yöaikaiset epileptiset kohtaukset rinnastettaisiin ajoterveyden arvioinnissa valveaikaisiin kohtauksiin.