Matkahuolto on ollut mukana kotimaisen matkustaja- ja pakettiliikenteen toiminnassa ja kehittäjänä jo 90 vuotta. Nyt yhtiö hakee lähes 70% kasvua keskittymällä uudessa strategiassaan kuluttajien nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa erityisesti pakettiliiketoiminnan kehittämistä.

Logistiikkayhtiö Matkahuolto tekee suuria uudistuksia toimintaansa uuden strategian ja uuden toimitusjohtajan myötä. Viisivuotisen strategiakauden aikana yhtiö kertoo hakevansa liikevaihdon kasvua 90 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon muun muassa investoimalla 25 miljoonaa euroa asiakaskokemukseen ja palvelukehitykseen.

Matkahuollon imago bussin alakerrasta kylän keskustassa linja-autoaseman rahtihyllyihin paketteja lemppaavasta toimijasta on kuitenkin muuttunut moderniksi kuorma- ja pakettiautoilla logistiikkaa hoitavaksi kuljetusyritykseksi. Viimeistään koronaepidemian myötä vähentyneet bussilinjat muuttivat toimintamallin käytännössä kokonaan linja-autorahdista erilliseksi kuljetusmalliksi. Nyt suosiotaan kasvattanut Matkahuolto kertoo panostavansa yhä enemmän asiakkaiden mieltymysten mukaiseksi muokattavaan palvelumalliin.

Uudistusten taustalla ovat nopeasti muuttuneet asiakastarpeet. Kun aiemmin kotimainen pakettiliikenne oli ilahduttamista juhlapäivinä, nyt erityisesti verkkokaupan, mutta myös vertaiskaupan sekä kiertotalouden kasvun myötä pakettien vastaanottaminen ja lähettäminen on arkipäiväistynyt. Pakettien lähettäminen on siirtynyt digitaalisiin kanaviin ja paketti jätetään ja noudetaan vuorokauden ympäri avoinna olevasta, lähimmästä palvelupisteestä, joka on tyypillisesti pakettiautomaatti.
”Menemme sinne missä kuluttajat ovat ja missä kuulemme, että palveluitamme tarvitaan. Tämän vuoksi olemme esimerkiksi kasvattaneet merkittävästi pakettiautomaattien määrää. Investoimme tulevalla strategiakaudella suomalaisilta kuluttajilta tuleviin signaaleihin. Suomalaiset esimerkiksi tilaavat yhä enemmän paketteja ulkomailta, joten teemme miljoonainvestoinnin Turun uuteen, sataman viereen sijoittuvaan, kansainvälisen logistiikan terminaaliin”, Telialta tammikuussa Matkahuollolle toimitusjohtajaksi siirtynyt Mika Husso kertoo.

Matkahuolto hakee pakettipalveluissa voimakasta kasvua erityisesti kotimaisten yritysten välisissä kuljetuksissa. Yhtiö uskoo kotimaisen pakettimarkkinan kasvavan 50 % vuoteen 2027 mennessä.
”Siinä missä markkinaosuuksien muuten ennustetaan pysyvän paikoillaan, me tavoittelemme historiamme suurinta kasvua, 150 miljoonan liikevaihtoa vuoteen 2027 mennessä. Matkahuolto on jo kuluttajien eniten arvostama pakettibrändi ja strategiakauden investointien myötä aiomme kasvattaa myös markkinaosuuttamme huomattavasti. Haluamme tulevaisuudessa olla kuluttajan ykkösvalinta. Tunnetuin, luotetuin ja valituin pakettien lähettämisen- ja vastaanottamisen toimija”, Husso kertoo yhtiön tavoitteista.

Matkahuolto on tunnistanut suuren kasvumahdollisuuden kansainvälisissä pakettipalveluissa, joissa kasvua haetaan sekä suorien verkkokauppa-asiakkuuksien että kumppanuuksien kautta. ”Kasvatimme kansainvälisten pakettien kuljetusmäärät nollasta muutamaan miljoonaan kolmessa vuodessa. Uskomme kansainvälisen pakettimäärän moninkertaistuvan strategiakauden loppuun mennessä eli tämä on meille suuri mahdollisuus”, Husso jatkaa.
Matkahuoltoa kansainvälisessä kasvussa tukevat yrtiyksen mukaan sen tarkkaan valitut strategiset kumppanit, kuten GLS (General Logistics System), jonka kautta eurooppalaisten verkkokauppojen tuotteet tulevat Suomeen ja suomalaisten lähtevät Eurooppaan. Bring tukee Matkahuoltoa kasvattamaan Pohjoismaiden välistä pakettiliikennettä, ja Omniva Baltian ja Baltian kautta Aasiasta Suomeen tulevaa verkkokauppaliikennettä.
”Strategiakauden päätteeksi emme ole vain kotimainen toimija, vaan tavoittelemme globaalia jalanjälkeä pakettimarkkinassa”, Husso tiivistää tavoitteen.