Euroopan Unionin neuvosto on esittänyt yleisnäkemyksensä datasäädöksestä osana EU:n datastrategiaa. Kansainvälinen Maantiekuljetusunioni IRU on aiemmin suhtautunut myönteisesti Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin. Neuvoston versio antaa kuitenkin tietojen haltijoille mahdollisuuden evätä käyttäjiltä pääsyn omiin tietoihinsa, IRU huomauttaa nyt.

IRU pitää myönteisenä parlamentin tekstissä esittämää selvennystä, joka koskee ajoneuvojen käyttäjien ja kolmansien osapuolten pääsyä ajoneuvojen tuottamiin tietoihin, sekä lisärajoituksia, jotka koskevat hallitusten pääsyä tällaisiin tietoihin.
Kuitenkin, toisin kuin EU-parlamentin versio, Euroopan Unionin neuvoston yleinen lähestymistapa avaakin tiedon haltijoille, eli käytännössä esimerkiksi autovalmistajille, mahdollisuuden kieltää pääsy tietoihin ”vakavan vahingon” verukkeella.
Tarkemmin sanottuna neuvosto mahdollistaisi tiedonhaltijoille syyn evätä käyttäjän oikeuden tutustua kerättyihin tietoihin, jos tietojen haltija voisi osoittaa, että tietojen paljastamisesta aiheutuisi erittäin todennäköisesti vakavaa vahinkoa liikesalaisuuksien paljastumisen muodossa.

Datalaki, EU:n ensimmäinen teollisuusdataa koskeva sääntökirja, asettaa yhdenmukaiset säännöt yhdistettyjen tuotteiden, kuten ajoneuvojen, ja niihin liittyvien palvelujen tuottaman tiedon saamiseen, jakamiseen ja käyttöön.
IRU:n EU:n edunvalvontajohtaja Raluca Marian sanoo: ”Käyttäjiltä, mukaan lukien liikenteenharjoittajat, ei pidä evätä pääsyä omien ajoneuvojensa tuottamiin tietoihin ’liikesalaisuuksien’ vuoksi.” Marianin mielestä tilanne pitäisi olla pikemminkin päinvastainen: ”Jos joku vetoaa ’liikesalaisuuksiin’, sen jonkun pitäisi olla nimenomaan ajoneuvojen käyttäjä. Loppujen lopuksihan kyseessä on hänen ajoneuvonsa ja kaupallinen toimintansa.”

Marianin mukaan nyt annettu ehdotus jättää paljon aukkoja, ja samalla sulkee paljon pois avoimeen suuntaan kehittyneestä lakiehdotuksesta.
”Tällainen poikkeus ei ole vain ristiriidassa ehdotuksen hengen kanssa, jonka tarkoituksena on viimein tarjota käyttäjille pääsy heidän ostamiensa tai vuokraamiensa tuotteiden tuottamiin tietoihin, vaan se jättää myös monia kysymyksiä vastaamatta, kuten mitä olosuhteita pidetään poikkeuksellisina”, hän lisäsi.

Mitä seuraavaksi?

Neuvoston yleinen lähestymistapa ennakoi EU:n lainsäätäjien välisten lopullisten neuvottelujen alkamista.
”IRU on ilmoittanut jo vuosia tarpeesta säännellä tietovirtoja erityisesti yritysten välisessä kontekstissa. Tuemme ehdotusta, joka parantaa tasapainoa innovaatiotarpeen ja kaupallisen liikenteen etujen suojaamisen välillä B2B-kontekstissa”, Raluca Marian sanoi.
”Vaikka pidämme uutta tietolakia tervetulleena, ymmärrämme, että kaikkia alakohtaisia asioita ei voida ratkaista samalla, yleisellä lähestymistavalla. Nyt on aika hyödyntää jo saavutettua edistystä ja edetä ’Ajoneuvotietojen, toimintojen ja resurssien käyttöoikeus’ -lainsäädännössä niin, että se vastaa myös kuljetusalan erillisiin tarpeisiin”, hän linjasi lopuksi.