Euroopan parlamentti tukee sääntöuudistusta, jolla parlamentin mukaan parannetaan kuljettajien työoloja ja lopetetaan tieliikennealan kilpailun vääristyminen.

Mepit hyväksyivät keskiviikkoiltana kaikki kolme sääntöuudistuksen säädöstä sellaisina kuin EU-ministerit ne hyväksyivät huhtikuussa 2020. Parlamentti ja neuvosto pääsivät asiasta poliittiseen sopimukseen joulukuussa 2019. Yksi sääntöuudistuksen esittelijöistä on Henna Virkkunen (EPP., kok.).

Sääntöuudistuksen tarkoituksena on poistaa tieliikennealan kilpailun vääristymät ja parantaa kuljettajien lepo-olosuhteita. Säännöt koskevat kuljettajien lähettämistä, lepoaikoja sekä niin sanottujen kabotaasisääntöjen noudattamisen valvonnan parantamista. Kabotaasilla tarkoitetaan kuljetuspalveluja, joita tiettyyn jäsenmaahan rekisteröity liikenteenharjoittaja tarjoaa väliaikaisesti toisessa jäsenmaassa.

”Liikkuvuuspaketilla edistetään kuljetusyritysten reilua kilpailua, parannetaan liikenneturvallisuutta ja kuljettajien työoloja. Jotta Euroopan yhteinen liikenteen sisämarkkina voi toimia, tarvitaan reilut yhteiset pelisäännöt, joiden toimeenpanoa ja noudattamista myös valvotaan”, Virkkunen sanoo.

Paremmat työolot kuljettajille

Uusien sääntöjen myötä kuljettajien lepo-olosuhteet paranevat ja he voivat viettää enemmän aikaa kotona. Yritysten on järjestettävä aikataulunsa siten, että kansainvälisessä tavaraliikenteessä toimivat kuljettajat voivat palata kotiin säännöllisesti (kolmen-neljän viikon välein työaikataulusta riippuen). Pakollista säännöllistä viikottaista lepoaikaa ei voi viettää kuorma-auton ohjaamossa. Jos lepoaika vietetään poissa kotoa, yrityksen on maksettava majoituskustannukset.

Reilumpaa kilpailua ja laittomien käytäntöjen torjuntaa

Rajojen ylitykset rekisteröidään ajopiirtureiden avulla, jotta petoksia voidaan torjua. Järjestelmällisen kabotaasin estämiseksi vaaditaan neljän päivän karenssiaika ennen kuin kabotaasiliikennettä voi harjoittaa samassa maassa samalla ajoneuvolla.

Postilaatikkoyritysten käyttöä halutaan myös torjua. Siksi rahtiliikenteen harjoittajien täytyy voida osoittaa, että ne toimivat aktiivisesti jäsenmaassa, johon ne on rekisteröity. Uusien sääntöjen mukaan kuorma-autojen on palattava yrityksen operatiiviseen keskukseen kahdeksan viikon välein. Liikenteenharjoittajia koskevat EU-säännöt kattavat nyt myös yli 2,5 tonnin kevyiden hyötyajoneuvojen käytön ja muun muassa pakettiautojen varustamisen ajopiirturilla.

Lähetettyjä kuljettajia koskevat selkeät säännöt, joilla varmistetaan palkkatasa-arvo

Uudet säännöt antavat selkeän oikeudellisen kehyksen, jolla estetään eri maiden erilaiset käytännöt ja varmistetaan oikeudenmukainen palkka kuljettajille. Kuljettajien lähettämistä koskevia sääntöjä sovelletaan kabotaasiin ja kansainvälisiin kuljetuksiin, lukuun ottamatta läpikulkua, kahdenvälisiä kuljetuksia ja kahdenvälisiä kuljetuksia, joihin liittyy kaksi ylimääräistä lastausta tai purkamista.

Seuraavaksi

Hyväksytyt säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Lähettämistä koskevia säännöt otetaan käyttöön 18 kuukauden kuluttua säädöksen voimaantulosta. Lepoaikoja ja kuljettajien paluuta koskevia säännöt taas otetaan käyttöön 20 päivän kuluttua säädöksen julkaisemisesta. Sääntöjä kuorma-autojen paluusta sekä markkinoille pääsyä koskevien sääntöjen muita muutoksia sovelletaan 18 kuukauden kuluttua siitä, kun markkinoille pääsyä koskeva asetus on tullut voimaan.

Myönteinen vastaanotto Suomen näkökannalta

”Merkittävä päätös, jota on odotettu ja jonka eteen on tehty pitkään töitä. Kuljetusalan yrityksille on tärkeää, että toiminnan perussäännöt ovat selkeät ja vailla tulkinnanvaraa. Tänään hyväksytty paketti vahvistaa kuljetusalan sisämarkkinoita sekä takaa reilumman ja tasavertaisen kilpailun”, sanoo Suomen kuljetusalan yrityskenttää Brysselissä laajasti edustavan FinMobilityn toimitusjohtaja Pasi Moisio.

Kolmen vuoden aikana on asian käsittelyssä koettu lukuisia käänteitä. Niin jäsenmaiden välillä kuin Euroopan parlamentissa on eri käsittelyvaiheissa ollut rajuakin ristivetoa. Lopputulos on kuitenkin kelpo kompromissi, jossa näkyy myös vahva suomalainen kädenjälki.

FinMobilityn mukaan suomalaismepeillä on ollut matkan varrella keskeinen rooli – Merja Kyllönen vastasi parlamentin esittelijänä ehdotuksesta lähetettyjen työntekijöiden direktiiviksi edellisellä istuntokaudella vuosina 2017-2019 ja Henna Virkkunen vastaavasti esityksestä ajo- ja lepoaika-asetukseksi nykyisellä kaudella vuodesta 2019 tämänpäiväiseen päätökseen. Parlamentin hyväksymät tekstit ovat siinä muodossa, johon ne kirjoitettiin Suomen EU-puheenjohtajakauden päätteeksi Suomen johdolla vuoden 2019 lopun kolmikantaneuvotteluissa EU-toimielinten välillä.

”Suomalaisten kuljetusalan yritystenkin viestit on huomioitu, joten voimme olla varsin tyytyväisiä pakettiin. Täysin poikkeuksellisen kevään jäljiltä kuljetusalalla on edessään pitkään kestävä haasteellinen toipumisjakso. Ala haluaa kohdistaa katseensa tulevaan ja suunnata resursseja vihreän kehityksen ohjelman ja digitalisaation avaamiin uusiin mahdollisuuksiin. Siksi on tärkeää, että liikkuvuuspakettia ei enää varjosta epätietoisuus” Moisio painottaa.

Paketin kolmessa osioissa on lukuisia uusia yksityiskohtia. FinMobility nostaa suomalaistoimijoiden näkökulmasta esiin erityisesti kabotaasiliikenteen suorittamista seuraavan 4 päivän karenssisäännön (cooling-off), ajoajan jatkamisen kotiin pääsyn mahdollistamiseksi, joustot lautalla matkustamiseen Suomen ja manner-Euroopan välillä sekä kansainvälisen liikenteen kuljettajien mahdollisuuden viettää matkallaan kaksi perättäistä lyhennettyä viikkolepoa.