Volvo Group, Daimler Truck ja Traton Group saivat päätökseen viimeisen vaiheen aiemmin julkistetun Euroopan latausinfrastruktuurin yhteisyrityksen perustamisessa. Uudella yhteisyrityksellä odotetaan olevan merkittävä rooli Euroopan unionin hiilineutraalin tavaraliikenteen Green Dealin tukemisessa vuoteen 2050 mennessä.

Nyt perustettu Commercial Vehicle Charging Europe, CVCE-yhteisyritys aikoo asentaa ja käyttää vähintään 1 700 korkean suorituskyvyn vihreän energian latauspistettä moottoriteille, niiden läheisyyteen sekä logistiikkakeskuksiin eri puolilla Eurooppaa seuraavan viiden vuoden aikana. Osapuolet sitoutuvat investoimaan yhteensä 500 miljoonaa euroa, jonka oletetaan olevan Euroopan raskaan kuorma-autoteollisuuden tähän mennessä ylivoimaisesti suurin latausinfrastruktuuri-investointi.

Yhteisyritys aikoo ottaa kiihdyttäjän roolin latauspisteiden operaattorina arvoketjussa asentamalla ja hallinnoimalla latausasemia raskaille kuorma-autoille ja linja-autoille. Yritys toimii oman yritysidentiteetin alla ja sen kotipaikka on Amsterdamissa. Uuden yrityksen johtoon nouseva Anja van Niersen tuo mukanaan laajan kokemuksen energia- ja latausalalta, viimeksi toimitusjohtajana ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana suuressa eurooppalaisessa sähköajoneuvojen latausverkkoyrityksessä.

Vahvan asiakaslähtöisen lähestymistavan avulla, joka keskittyy kuljetusalan toimijoiden erityistarpeisiin, CVCE pyrkii tarjoamaan luotettavia ja saavutettavia korkean suorituskyvyn latausasemia kaikille akkukäyttöisten raskaiden ajoneuvojen kuljettajille.

Tämä aloitus on samalla kehotus kaikille muille alan toimijoille sekä hallituksille ja poliittisille päättäjille, jotta he ryhtyisivät työskentelemään yhdessä tarvittavan latausverkoston nopean laajentamisen eteen, sekä investoimaan uusiutuvaan energiaan Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Selkeänä signaalina kaikille sidosryhmille on yhteisyrityksen mukaan tässä se, että kolmen osapuolen käynnistämä latausverkosto on avoin ja saavutettavissa kaikille raskaille hyötyajoneuvoille Euroopassa merkistä riippumatta.

Martin Lundstedt, Volvo Groupin toimitusjohtaja: ”Tämä on kauan odotettu ja tärkeä askel kohti vaaditun latausinfrastruktuurin saavuttamista akkukäyttöisten kaukoliikenteen kuorma-autojen ja linja-autojen käyttöönoton ja menestyksen kannalta. Teemme yhdessä sen, mikä olisi mahdotonta yhdelle toimijalle yksin – tämä vahva kumppanuus on merkittävä virstanpylväs ja vauhdittaja kohti hiilineutraalia liikennettä Euroopassa vuoteen 2050 mennessä.

Martin Daum, Daimler Truckin toimitusjohtaja: ”Olemme erittäin innoissamme voidessamme aloittaa tämän uuden yhteisyrityksen yhdessä kumppaneidemme kanssa. On ratkaisevan tärkeää, että teemme nyt aloitteen kipeästi kaivatun latausverkoston rakentamiseksi. Pyydämme kuitenkin koko alaa liittymään pyrkimyksiimme. Latauspisteiden määrää on lisättävä merkittävästi, ja mahdollisimman nopeasti, jotta sähköisestä kaukoliikenteestä tulee kannattava ratkaisu asiakkaillemme.”

Christian Levin, Traton Groupin toimitusjohtaja: ”Parhaiden ratkaisujen löytäminen ilmastohaasteeseen on kiireellisin prioriteettimme toimialana ja Traton Groupille yrityksenä. Kun puhumme asiakkaiden kanssa sähköautoista, he kysyvät aina: missä näitä voi ladata? Tukeaksemme tätä mahdollisimman nopeasti, teemme yhteistyötä ja käynnistämme tästä päivästä lähtien eurooppalaisen latausverkoston. Anja van Niersenin kanssa tällä yhteisyrityksellä on toimitusjohtaja, jolla on paljon kokemusta latausverkkojen perustamisesta. Anja ja hänen tiiminsä tukevat tärkeää matkaa kestävän liikenteen edistämiseksi.”

Yhteisyritys kertoo työskentelevänsä nopeasti laajentaakseen toimintaansa ja verkon käyttöönottoa tarjotakseen luotettavan ja kätevän julkisen latauksen raskaille ajoneuvoille. Koska akkusähköautojen ja linja-autojen kysynnän odotetaan kasvavan nopeasti tulevina vuosina, tiimi tekee yhteistyötä eri toimialoilla suunnitellakseen ja rakentaakseen latausratkaisuja, jotka vastaavat kuljetusyritysten ja kuljettajien tarpeita.

Yhteisyrityksen kumppaneina, mutta kilpailijoina kaikilla muilla aloilla toimivat Volvo Group, Daimler Truck ja Traton omistavat yhtäläiset osuudet yhteisyrityksestä. Kolme kumppania allekirjoittivat yhteisyrityssopimuksen joulukuussa 2021. Sen jälkeen tarvittavat hyväksynnät vastuuviranomaisilta saatiin vastikään, ja yhteisyritys voidaan siis käynnistää.