SKAL Kuljetusbarometriin 2/2021 vastanneiden kuljetusyritysten näkymät olivat kyselyn toteuttaneen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mukaan pitkästä aikaa myönteiset, mutta kustannusten nousu aiheuttaa huolta.

Myönteisistä suhtautumista kertoi, että joka kolmas kuljetusyrittäjä ennusti kesäkaudelta kuljetusmäärien ja liikevaihdon kasvua. Positiivisia odotuksia oli alueellisesti eniten Länsi-Suomessa ja kuljetuslajeittain säiliöliikenteessä, ympäristökuljetuksissa ja vaihtolavakuljetuksissa. Säiliökuljetusten kysynnässä näkyy liikenteen määrän kääntyminen kasvuun ja lisääntynyt teollisuuskemikaalien tarve. Koronatilanteen nähtiin tuovan oman lisänsä kuljetuksiin, kun polttoainetta tarvitaan kotimaan matkailuun, öljyä lämmitykseen ja puutavaraa rakentamiseen ja remontointiin. Myös kotimaisen kaupan noususuhdanne heijastuu kuljetusten kysyntään myönteisesti. 

Joka neljäs kuljetusyritys oli uusinut kuorma-autokalustoaan alkuvuonna, ja lähes joka viides suunnitteli kesälle autokauppoja. Myös perävaunuja uusitaan. Hankinnoissa on kyse lähinnä kaluston uusimisesta, ei määrällisestä kasvusta. Etenkin raskaimmissa kuljetuksissa kalustohankinnat ovat seurausta kuljetusmäärien kasvusta; autojen ja perävaunujen käyttöikä lyhenee kovassa käytössä. Lähes kaikki kalustohankintoja suunnittelevista olivat hankkimassa dieselkalustoa. Nestemäistä kaasua (LNG) hyödyntävää kalustoa on hankkimassa kuusi prosenttia vastanneista, ja sähkökäyttöistä kalustoa prosentti vastanneista.

Kuljetusyrittämisen suurimmat haasteet kulminoituvat toteamukseen ”kustannukset karkaavat käsistä”, joka on SKAL:n mukaan säilyttänyt paikkansa suurimpana haasteena vuodesta 2012 alkaen. Polttoainekustannukset muodostavat työkustannusten jälkeen suurimman osuuden kuljetusyritysten menoista, noin 23 prosenttia. Fossiilisen dieselin polttoainevero on noussut yhdistyksen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana 63 prosenttia, yli 23 senttiä diesellitraa kohden. Tilanteen vaikeutta kuvaa, että ensimmäistä kertaa kärjen tuntumaan nousi haaste ”asiakkaiden sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa”.

Kevään 2021 virkistynyt kysyntä vaikutti siihen, että osaavan työvoiman saatavuus on noussut kolmanneksi haasteeksi. 

Jos nähtiin haasteita, tunnistettiin kuljetusyrityksissä vahvuuksiakin. Suomalaiset kuljetusyritykset rakentavat tulevaisuuttaan kolmen keskeisen tekijän varaan: korkealaatuisen palvelun, osaavan henkilöstön ja läheisten ihmisten antaman tuen. Kolmas vahvuus on pehmeä arvo kovaksi mielletyllä toimialalla. SKAL:n mukaan se kertoo siitä, kuinka suuri merkitys yrittäjän lähipiirillä on pk- ja mikroyritysten menestymiselle. Yleensä vahvuudet olivat hyvin samanlaisia kaikenkokoisissa yrityksissä. Korkealaatuinen palvelu on tärkein vahvuus kaikissa yrityksissä. Läheisten tuki jopa hieman korostuu henkilöstöltään kaikkein suurimpien yritysten vastauksissa. Isoilla yrityksillä on myös paremmat mahdollisuudet ottaa haltuun digitalisaatiota ja päästövähennyskeinoja.

Edellinen artikkeliVolvo ja DFDS sähköistävät yhteistuumin
Seuraava artikkeliHyundai XCIENT sai miljoonan täyteen