KOME Oy:ltä kerrotaan, että tuotekehitys on laajentanut Smart-konseptin ajatuksia myös  sorapuolen apurunkoihin. KOME Smart-konsepti on toteutettu niin sanotulla Plug and Play eli ”kytke ja anna mennä” -periaatteella. Sorapuolella apurungon merkitys on kippausvakauden kannalta ratkaisevassa roolissa ajatellen työturvallisuutta ja ajoneuvon toimivuutta, valmistaja muistuttaa.

Uudessa apurungossa on lähdetty parantamaan kiertojäykkyyttä, ja tämä on saavutettu erikoislujilla teräksillä ja uusilla rakenneajatuksilla. Vaikka jäykkyys on parantunut merkittävästi, on samaan aikaan rakennetta voitu keventää, KOMElta kerrotaan. Uuden apurungon kiertojäykkyys on parantunut 18% vanhempaan, jo sinällään erittäin kippausvakaaksi mainittuun apurunkomalliin verrattuna. 

Uudessa konstruktiossa lavarakenteiden ja apurungon yhteenlaskettua korkeutta on hyödynnetty siten, että apurunko on korkeampi ja lavaan integroitu sovitinrakenne on siirretty osaksi apurunkoa.

Samalla on Plug and Play -ideaa hyödyntämällä muutettu välipalkkien kiinnityksiä niin, että hydrauliikka-, sähkö- ja lavalämmitysjärjestelmät ovat helposti asennettavissa eri alustavaatimuksia huomioiden. Tämä on vähentänyt painoa, kun enää ei tarvita eri tukirakenteita eri järjestelmille, KOMElta linjataan. Tämä on myös osaltaan keventänyt rakenteita ja ennen kaikkea helpottanut huolto- ja asennustyötä, valmistaja kertoo.

Tehdyillä muutoksilla apurungon paino on pudonnut 11% aikaisempaan verrattuna. 

Smart-apurungon asennukset ovat alkaneet tuotannossa joulukuun puolivälissä ja ensimmäiset luovutetaan asiakkaille jo ennen vuodenvaihdetta.