Kuljetusyritykset ja kuljetusten ostajat ovat yhä halukkaampia vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia käyttämällä polttoaineena LNG- tai LBG-kaasua

”LNG-kaasulla toimivat kuorma-autot ovat nykyään kaupallisesti kannattavin vaihtoehto tavanomaiselle dieselille raskaissa kaukokuljetuksissa. Tätä polttoainetta on saatavana riittävän suurina määrinä kilpailukykyiseen hintaan. Kun kaasukuorma-autoja käytetään enemmän, on helpompi lisätä LBG-kaasun osuutta ajan mittaan”, Lars Mårtensson, Volvo Trucksin ympäristöasioiden sekä innovaatioista vastaava johtaja sanoo.

Volvo Trucksilta kerrotaan, että nesteytetylle biokaasulle ja maakaasulle tarkoitetun Volvo-voimansiirtolinjan energiatehokkuus on verrattavissa dieselmoottoreihin, mutta se tuottaa huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Nestemäisen biokaasun eli LBG:n käyttö vähentää nettopäästöjä jopa 100 prosenttia tankista pyöriin (TTW), kun taas LNG:n käyttö vähentää päästöjä noin 20 prosenttia (TTW) verrattuna tavalliseen eurooppalaiseen vakiodieseliin.

Dieselriippuvuuden vähentäminen vaatii runsaita investointeja

LNG-tankkausasemien määrä kasvaa jatkuvasti, ja se on jo vaihtoehtona dieselille monilla reiteillä. Tankkausasemien määrän on kuitenkin noustava edelleen samaa tahtia kaasukäyttöisten kuorma-autojen määrän kanssa.

”Sijoittamalla LNG-kuorma-autoihin osoitamme, että LBG on tärkeä vaihtoehto pyrittäessä vähentämään riippuvuutta fossiilisesta dieselistä. Siirtymää ilmastoneutraaleihin kuljetuksiin on kuitenkin nopeutettava jatkamalla investointeja LNG/LBG-tankkausasemiin ja toteuttamalla toimenpiteitä, joiden avulla kuljetusyritysten on entistä helpompi siirtyä käyttämään Volvon tarjoamaa teknologiaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi”, Lars Mårtensson huomauttaa.

Eri polttoaineita on käytettävä jatkossa rinnakkain

Mikään yksittäinen energiayhtiö ei kykene vastaamaan kaikkiin ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin, joten eri tyyppiset polttoaineet ja voimansiirtojärjestelmät jatkavat rinnakkaiseloa lähitulevaisuudessa.

”Uuden tekniikan omaksuminen on avainasemassa pyrittäessä ilmastoneutraaliuteen. LNG-kuorma-autojen osuus kasvaa vähitellen Euroopassa. Kaasukuorma-autoilla ei kuitenkaan pystytä vastaamaan kaikkiin kuljetushaasteisiin. Sähköajoneuvoilla on jatkossa tärkeä rooli sekä paikallisesti että alueellisesti, ja akkujen sekä latausinfrastruktuurin kehittäminen on merkittävä tekijä sen laajenemisessa”, Mårtensson kertoo.

Vetypolttokennoilla varustetut sähköajoneuvot voivat vähentää akkujen tarvetta kaukokuljetuksissa pitkällä aikavälillä.

”Vaikka vetypolttokennoteknologiassa on tapahtunut lupaavaa kehitystä, ylitettävinä on edelleen käytännöllisiä ja taloudellisia esteitä, ennen kuin se voi tarjota merkittäviä ilmastoetuja raskaisiin kuljetuksiin”, Lars Mårtensson sanoo.

Kaikesta sähköautojen teknisestä kehityksestä huolimatta polttomoottorien hyötysuhteen jatkuva parantaminen pysyy avainasemassa ilmastovaikutusten vähentämisessä vielä vuosien ajan.

”Nykyisten moottorien avulla voidaan tehdä jo paljon ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Sekä uudet että vanhemmat Volvon dieselkäyttöiset kuorma-autot voivat esimerkiksi toimia HVO-biopolttoaineella, jonka CO2-nettopäästöt ovat erittäin alhaiset. Haasteena on, että biopolttoaineiden saatavuus on edelleen niin rajallinen”, Lars Mårtensson toteaa lopuksi.