Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 3,5 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2020. Tämä on runsaat 600 miljoonaa euroa kuluvan vuoden varsinaista talousarviota enemmän.

Lisäys aiheutuu hallitusohjelman mukaisista merkittävistä panostuksista mm. liikenneverkon parantamiseen, korjausvelan hallintaan sekä julkiseen henkilöliikenteeseen.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin esitetään 2,1 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 771 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 636 miljoonaa euroa.

Perusväylänpitoon lisärahoitusta

Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli 1,4 miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon.

Perusväylänpitoon tehdään vuoden 2020 alusta parlamentaarisen työryhmän esityksen mukainen 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. Rahoituksen nostolla pyritään hallitsemaan korjausvelkaa ja purkamaan sitä asteittain. Hallitusohjelman mukaisesti tästä 20 miljoonaa euroa esitetään käytettäväksi teiden talvikunnossapidon parantamiseen.

Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tällä lisäyksellä rahoitetaan esimerkiksi useita pieniä liikenneverkon parantamishankkeita eri puolilla Suomea. Näillä edistetään kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. Vuodelle 2020 rahoitusta osoitetaan näihin hankkeisiin 42 miljoonaa euroa.

Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Yksityistieavustuksiin esitetään 20 miljoonan euron määrärahaa.

Väyläverkon kehittäminen

Hallitus valmistelee Turun tunnin junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun toteuttamista varautumalla pääomittamaan hankeyhtiöitä 15,7 miljoonalla eurolla. Valtio varautuu suunnittelun rahoittamiseen yhteensä 115 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2019 on aloitettu seitsemän uutta väyläinvestointihanketta, jotka eduskunta hyväksyi vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa.

Hallitus aikoo parantaa pääradan liitännäisiä raideyhteyksiä Tampere–Pori, Tampere-Jyväskylä ja Seinäjoki-Vaasa yhteysväleillä. Tampere-Pori-yhteysväliä nopeutetaan osoittamalla 40 miljoonaa euroa perusväylänpidon rahoitusta tasoristeysten poistoon. Tampere–Jyväskylä-radan nopeuttamisen ja välityskyvyn parantamisen suunnitteluun esitetään 18 miljoonan euron valtuutta. Seinäjoki–Vaasa-radan nopeuttamisen suunnitteluun esitetään 3 miljoonan euron valtuutta.

Uutena hankkeena aloitetaan Hanko–Hyvinkää-rataosan sähköistäminen. Siihen hallitus esittää 62 miljoonan euron valtuutta.

Hallitus esittää 0,2 miljoonan euron suunnittelumäärärahaa myös Kemin Ajoksen meriväylän syventämiseen.

Vaarallisten tasoristeysten poistamiseen esitetään 12 miljoonan euron lisärahoitusta. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan sekä kehittämishankkeiden, kokeilujen ja turvallisuustutkimuksen valtionavustuksiin esitetään 9,1 miljoonan euron määrärahaa.